Hội thảo khoa học: “Tư tưởng canh tân của Nhà yêu nước Phan Châu Trinh - Nhân kỷ niệm 150 năm ngày sinh Nhà yêu nước Phan Châu Trinh (09/9/1872-09/9/2022)”

12/09/2022
Phan Châu Trinh (1872-1926), hiệu Tây Hồ, Hy Mã, tự Tử Cán. Ông sinh ra tại làng Tây Lộc, huyện Hà Đông (nay là xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam). Xuất thân trong một gia đình có truyền thống yêu nước, cha là Phan Văn Bình, từng làm Quản cơ sơn phòng, sau đó tham gia phong trào Cần Vương và bị sát hại vào năm 1887.

 

Sáng ngày 09/9/2022, tại thành phố Tam Kỳ, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Tư tưởng canh tân của Nhà yêu nước Phan Châu Trinh - Nhân kỷ niệm 150 năm ngày sinh Nhà yêu nước Phan Châu Trinh (09/9/1872-09/9/2022)”.  Tham dự Hội thảo có hơn 200 đại biểu là lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, cùng gia tộc dòng họ Phan Châu Trinh.

 

 

Phan Châu Trinh (1872-1926), hiệu Tây Hồ, Hy Mã, tự Tử Cán. Ông sinh ra tại làng Tây Lộc, huyện Hà Đông (nay là xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam). Xuất thân trong một gia đình có truyền thống yêu nước, cha là Phan Văn Bình, từng làm Quản cơ sơn phòng, sau đó tham gia phong trào Cần Vương và bị sát hại vào năm 1887.  Mẹ là Lê Thị Trung, người phụ nữ hiền lành, đoan hậu cùng quê Tiên Phước, Quảng Nam. Năm 1900, Phan Châu Trinh 18 tuổi dự thi Hương trường Thừa Thiên và đỗ Cử Nhân, tiếp đến năm 1901 thi Hội đỗ Phó bảng. Phan Châu Trinh ra làm quan trong bối cảnh triều đại phong kiến nhà Nguyễn mất đi quyền tự chủ, đất nước dưới ách đô hộ của thực dân Pháp. Năm 1904, ông quyết định từ quan và đi tìm con đường cứu nước, giải phóng dân tộc. Trải quan hơn 20 năm hoạt động cách mạng ông mất năm 1926 tại Sài Gòn. Sau khi Phan Châu Trinh mất thì tư tưởng, đường lối cách mạng của ông lại trở thành chủ đề được giới nghiên cứu quan tâm ở những góc độ khác nhau.

 

 

Tại Hội thảo khoa học Ban tổ chức đã nhận được hơn 50 tham luận của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu ở trung ương và địa phương. Nội dung các tham luận tập trung trình bày nêu bật được nội dung tư tưởng canh tân của nhà yêu nước Phan Châu Trinh và những đóng góp của ông đối với lịch sử Việt Nam những năm cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX về tư tưởng, đường lối cách mạng. Trên cơ sở những nguồn tư liệu mới, cách tiếp cận mới, để nhận diện và tiếp tục làm sáng tỏ hơn về tư tưởng canh tân của Phan Châu Trinh. Nội dung tư tưởng của Phan Châu Trinh còn thể hiện mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, phát huy sức mạnh dân tộc, xây dựng con người Việt Nam bản lĩnh, trí tuệ, có quyết tâm xây dựng đất nước giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Xác định vị thế quốc gia, dân tộc đặt trong xu thế phát triển chung của thời đại để có khát vọng phát triển đất nước theo cùng thời đại, tiến bộ những vẫn giữ nguyên được giá trị,… Đặc biệt, đến nay tưởng khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh của ông vẫn còn gía trị thực tiễn sâu sắc đối với sự phát triển của đất nước Việt Nam.

 

 

Để tri ấn những đóng góp của Phan Châu Trinh đối với lịch sử Việt Nam những năm cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX và phát huy giá trị về tư tưởng yêu nước, đường lối cách mạng của ông trong giai đoạn hiện nay. Sáng ngày 09/9/2022 trước khi khai mạc Hội thảo UBND tỉnh Quảng Nam đã tổ chức lễ dâng hương và thực hiện các nghi thức khởi công dự án tu bổ, nâng cấp, mở rộng Di tích lịch sử quốc gia Nhà lưu niệm Phan Châu Trinh tại huyện Phú Ninh.

 

Nguyễn Bảo

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.