Hội thảo khoa học về giá trị lịch sử - văn hóa đình Quán Tình, phường Giang Biên phục vụ công tác tu bổ - tôn tạo di tích

03/10/2022
Trên cơ sở ý kiến của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu tại Hội thảo, Đảng Ủy - UBND phường sẽ kết hợp với các Phòng, Ban của Quận để tham mưu phương án tu bổ, tôn tạo di tích đình Quán Tình nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa của địa phương.

 

Ngày 17/9/2022, tại đình Quán Tình, Đảng ủy - UBND - UBMTTQ phường Giang Biên, quận Long Biên, thành phố Hà Nội tổ chức “Hội thảo khoa học về giá trị lịch sử - văn hóa đình Quán Tình, phường Giang Biên phục vụ công tác tu bổ - tôn tạo di tích”. Tham dự Hội thảo đại diện lãnh đạo các Phòng, Ban chuyên môn UBND quận Long Biên, Ban quản lý dự án quận Long Biên; Các đồng chí Thường trực Đảng ủy, UBND, UBMTTQ, Trưởng các ban ngành đoàn thể, cán bộ chuyên môn UBND phường; Các đồng chí Bí thư chi bộ, Tổ trưởng dân phố, Tiểu ban quản lý di tích đình Quán Tình, đại diện các cụ cao niên, dòng họ và đông đảo nhân dân phường Giang Biên. Hội thảo đã nhận được 8 tham luận của các nhà nghiên cứu, chuyên gia nghiên cứu ở các lĩnh vực khác nhau về làng xã.  

 

 

Thay mặt Đoàn chủ trì hội thảo TS. Bùi Thế Quân đã trình bày báo cáo đề dẫn các nội dung tham luận, trong đó nhấn mạnh đến ý kiến của các nhà nghiên cứu, nhà khoa học, nhằm định hướng cho công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích đình Quán Tình, phường Giang Biên trong giai đoạn sắp tới. Hội thảo cũng đã nghe 6 tác giả trình bày tham luận, trên cở sở nghiên cứu nguồn tư liệu, đánh giá những giá trị về lịch văn hóa  - lịch sử của di tích và nhiệm vụ cấp bách đối với việc tu bổ, tôn tạo đình Quán Tình trong bối cảnh di tích đang bị xuống cấp nghiêm trọng hiện nay. Về phía phía Viện Sử học, TS. Lê Quang Chắn có tham luận trình bày và đóng góp ý kiến đối với việc tu bổ, tôn tạo nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di tích đình Quán Tình.

 

 

Phát biểu kết luận hội thảo, đồng chí Vũ Phương Đông - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Giang Biên đã tiếp thu, đánh giá cao việc nêu bật những giá trị lịch sử - văn hóa đình Quán Tình. Trên cơ sở ý kiến của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, Đảng Ủy - UBND phường sẽ kết hợp với các Phòng, Ban của Quận để tham mưu phương án tu bổ, tôn tạo di tích đình Quán Tình nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa của địa phương.

 

 

 

 

Bài và ảnh Nguyễn Bảo

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.