Triển lãm Quốc hội Việt Nam đổi mới và hội nhập

24/08/2011

Nhân kỷ niệm 66 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam 2/9 và chào mừng thành công bầu cử Quốc hội khóa XIII và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016; kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIII, chiều ngày 24/8/2011 Bảo tàng Cách mạng Việt Nam phối hợp với Trung tâm Thông tin thư viện và nghiên cứu khoa học Văn phòng Quốc hội tổ chức trưng bày chuyên đề: "Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập".

 Với hơn 200 hình ảnh, tư liệu hiện vật được chia thành 4 nội dung chính đã giới thiệu khái quát về sự hình thành của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, trong đó tập trung vào sự đổi mới về tổ chức và phương thức hoạt động của Quốc hội trong các hoạt động lập hiến, lập pháp và xây dựng hệ thống luật nhằm thể chế hóa quyền làm chủ của nhân dân và thực hiện quản lý xã hội theo hiến pháp và pháp luật. Quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước thông qua các chủ trương, chính sách có liên quan đến quốc kế dân sinh và an ninh quốc gia. Thực hiện quyền giám sát tối cao của Quốc hội đối với toàn bộ hoạt động của nhà nước theo hiến pháp và pháp luật, tăng cường mở rộng sự hội nhập của Quốc hội nước ta với thế giới và khu vực.

  Chủ tịch Hồ Chí Minh tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 1, ngày 2-3-1946

Triển lãm đã dành một phần nội dung giới thiệu một số hình ảnh, tư liệu và hiện vật về cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIII và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 và kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIII vừa mới kết thúc.

H.A (www.hoisuhoc.vn)

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.