Triển lãm Di sản Văn hóa Phật giáo Đàng Trong thế kỷ XVII – XX

22/08/2011
Ngày 22/8, tại Thư viện Khoa học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh đã khai mạc triển lãm “Di sản văn hóa Phật giáo Đàng Trong thế kỷ XVII – XX” do Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam tổ chức.

Triển lãm giới thiệu 2 chủ đề chính: di sản Phật giáo tại kinh đô Huế và di sản Phật giáo ở Đồng bằng Nam Bộ. Hơn 350 cổ vật cung đình nhà Nguyễn từ thế kỷ XVII đến thế kỷ XX và các vật dụng vùng Đồng bằng Nam Bộ lần đầu tiên được trưng bày, giới thiệu với đông đảo công chúng. Bên cạnh đó, còn có những bảo vật Phật giáo quý hiếm như: bảo vật tượng Bồ tát Quan Thế Âm bằng đá (thế kỷ XVIII), lịch truyện Tổ Đồ (bản in thế kỷ XVII)…

Nhà nghiên cứu Trần Đình Sơn cho biết, triển lãm trưng bày những cổ vật tiêu biểu của thời đại triều Nguyễn, đặc biệt giới thiệu những bản kinh sách, bản rập các bia mộ thời Chúa Nguyễn còn sót lại sau cuộc nội chiến phong trào Tây Sơn. Triển lãm cũng là dịp để các bạn trẻ học hỏi và nhìn lại lịch sử của cha ông từ hàng trăm năm qua.

 
Dịp này, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam cũng đã tổ chức Hội thảo Khoa học “Chúa – Bồ Tát Nguyễn Phúc Chu (1675 – 1725) và Sự nghiệp mở mang bờ cõi, phát triển đất nước”.Mục đích hội thảo nhằm đánh giá những đóng góp của Quốc chúa Nguyễn Phúc Chu với vai trò Chúa – Bồ Tát, của tiền nhân trong chiến lược mở rộng bờ cõi, xây dựng đất nước; vai trò và đóng góp của Thiên Túng đạo nhân trong việc dung hóa Phật – Khổng (Nho) – Lão mang đặc điểm Việt Nam theo mô hình quân chủ tương hợp; các vấn đề lịch sử và văn hóa thời các Chúa Nguyễn trong dòng lịch sử và văn hóa Việt Nam thế kỷ 15 và 19.
Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận các vấn đề chính: sử học thời các chúa Nguyễn; sự nghiệp của Chúa – Bồ tát Minh vương Nguyễn Phúc Chu và sự nghiệp phát triển văn hóa và xiển dương đạo Phật dưới thời Chúa – Bồ tát Nguyễn Phúc Chu. Ban tổ chức cho biết hội thảo sẽ tiến thêm một bước trong việc nghiên cứu lịch sử nước nhà và lịch sử Phật giáo ở Việt Nam.
 
Triển lãm giới thiệu nhiều hiện vật, cổ vật thuộc dòng văn hóa Phú Xuân có liên quan đến Phật giáo. Trong đó, lần đầu tiên trưng bày các bản dập (thác bản) văn bia chùa Huế, có có ảnh tấm bia "Ngự biến Thiên Mụ tự" của quốc chúa Nguyễn Phúc Chu và bản dập trên lụa tấm bia chùa Hà Trung (Gio Linh, Quảng Trị) ghi công trạng Trần Đình Ân - vị quan có nhiều đóng góp dưới nhiều đời chúa Nguyễn, bản dập văn bia tháp tổ Liễu Quán, tháp tổ Nguyên Thiều và tranh chân dung của hai vị tổ sư này.

Bên cạnh đó là hệ thống các tượng thờ Phật giáo thời chúa Nguyễn và triều Nguyễn. Triễn lãm cũng giới thiệu nhiều bản kinh Phật thời Nguyễn như các quyển Hiếu kinh Chư kinh tập, thủ bút của Viên Giác đại sư vào thế kỷ XIX, các sớ điệp, sắc chỉ của các vua Nguyễn ban cho các vị hòa thượng trụ trì ở các quốc tự. Đặc biệt có một thanh giới đao do vua Tự Đức ban tặng trụ trì chùa Quốc Tự Diệu Đế - là hiện vật quan trọng trong giới Phật giáo. Thanh đao này dùng đề cạo tóc truyền giới cho người xuất gia như một nghi thức biểu tượng.

Triển lãm cũng giới thiệu một số hiện vật Phật giáo Nam Bộ như cuốn kinh được viết trên giấy sậy hay kinh viết trên lá thốt nốt. Đây cũng là những dấu tích của sự phát triển Phật giáo Đàng Trong từ thời các chúa Nguyễn đến triều Nguyễn. Triển lãm sẽ kéo dài đến ngày 28-8-2011.

P.V

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.