Trưng bày chuyên đề “Kỷ niệm 65 năm ngày Toàn quốc kháng chiến 19/12/1946 - 19/12/2011”

19/12/2011
Nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh viết "Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến" (19/12/1946 - 19/12/2011), Trung tâm Lưu trữ quốc gia III đã tổ chức trưng bày chuyên đề “Kỷ niệm 65 năm ngày Toàn quốc kháng chiến 19/12/1946 - 19/12/2011”, nội dung trưng bày gồm 2 phần: - Thời kỳ xây dựng và củng cố chính quyền của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1945 -1946; - Toàn quốc kháng chiến (19-12-1946), đến chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7-5-1954).

Kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2011), Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III (Cục Lưu trữ Quốc gia) tổ chức trưng bày loạt ảnh, tài liệu

Sáng 15/12, nhân kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2011), Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III (Cục Lưu trữ Quốc gia) khai mạc gian trưng bày ảnh, tài liệu về sự kiện lịch sử này.

Chủ tịch hồ chí minh đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh n-ớc việt nam dân chủ cộng hòa tại quảng trơờng ba đình – Hà nội, ngày 02.9.1945.

Ngày 2/9/1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Lớp học ở thôn liễu viên, x• nghiêm xuyên, huyện thơờng tín, tỉnh hà tây dùng đèn bằng đĩa dầu lạc, tháng 9 năm 1945.

Một tuần sau, ngày 8/9/1945, Chủ tịch Chính phủ lâm thời ra sắc lệnh bắt buộc học chữ quốc ngữ và học không mất tiền. Trong ảnh là lớp học ở thôn Liễu Viên, xã Nghiêm Xuyên (huyện Thường Tín, Hà Tây) dùng đèn bằng đĩa dầu lạc.
®éi nhi ®ång cøu quèc mai h¾c ®Õ tham gia vËn ®éng bÇu cö quèc héi,
Đội Nhi đồng Cứu quốc Mai Hắc Đế tham gia vận động bầu cử Quốc hội, ngày 5/1/1946.

Chủ tịch hồ chí minh ký hiệp định sơ bộ ngày 06.3.1946 với đại diện pháp xanh-tơ-ny tại số 4 phố lê lai, hà nội. ông hoàng minh giám đọc bản hiệp định.

Chủ tịch Hồ Chí Minh ký hiệp định sơ bộ ngày 6/3/1946 với đại diện Pháp Sainteny tại số 4 phố Lê Lai (Hà Nội). Ông Hoàng Minh Giám đọc bản hiệp định.

Kêu gọi chống thất học, ngày 02.5.1946, chủ tịch hồ chí minh đọc bức thư và cảm tưởng của một cụ già 77 tuổi đ• biết chữ quốc ngữ.

Ngày 2/5/1946, trong lời kêu gọi chống thất học, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bức thư và cảm tưởng của một cụ già 77 tuổi đã biết chữ quốc ngữ.
Trước sự lấn lướt của thực dân Pháp, ngày 19/12/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi
Trước sự lấn lướt của thực dân Pháp, ngày 19/12/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi "Toàn quốc Kháng chiến". Đồng thời, Bộ trưởng Quốc phòng, Tổng chỉ huy quân đội và dân quân Việt Nam cũng ra mệnh lệnh toàn quốc kháng chiến.

Pháo đài láng – nơI bằng phát đạn đầu tiên vào thành hà nội mở đầu ngày toàn quốc kháng chiến 19.12.1946.

Ngày 19/12/1946, pháo đài Láng là nơI bắn phát đạn đầu tiên vào thành Hà Nội, mở đầu ngày toàn quốc kháng chiến.

đại tướng võ nguyên giáp (người đang chỉ tay vào bản đồ-thứ 3 từ tráI sang) báo cáo với chủ tịch hồ chí minh (Người quay lưng, thứ 2 từ tráI sang) kế hoạch phá tan âm mưu của pháp tấn công việt bắc, thu-đông năm 1947.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp (người đang chỉ tay vào bản đồ, thứ ba từ trái sang) báo cáo với Chủ tịch Hồ Chí Minh (người quay lưng, thứ hai từ tráI sang) kế hoạch phá tan âm mưu của Pháp tấn công Việt Bắc, thu - đông năm 1947.

Chủ tịch hồ chí minh thăm và nói chuyện thân mật với một đơn vị dân quân và bộ đội địa phương tỉnh cao bằng sau chến dịch biên giới thắng lợi, năm 1950.

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm và nói chuyện thân mật với một đơn vị dân quân và bộ đội địa phương tỉnh Cao Bằng sau chiến dịch biên giới thắng lợi, năm 1950.

Quân ta xung phong đoạt khí giới trong chiến dịch Sóc Trăng, tháng 4/1950.

Quân ta xung phong đoạt khí giới trong chiến dịch Sóc Trăng, tháng 4/1950.

Chủ tịch Hồ Chí Minh huấn thị cho một đơn vị bộ đội trong chiến dịch Cao - Bắc - Lạng tại hang Nhị Thanh (Lạng Sơn) năm 1950.

Chủ tịch Hồ Chí Minh huấn thị cho một đơn vị bộ đội trong chiến dịch Cao - Bắc - Lạng tại hang Nhị Thanh (Lạng Sơn) năm 1950.

Chủ tịch hồ chí minh quan sát đồn thất khê sau khi địch rút chạy,

Chủ tịch Hồ Chí Minh quan sát trận địa ở mặt trận Đông Khê, năm 1950.

Bộ đội ta từ sân bay tiến vào trung tâm Mường Thanh, tháng 4/1954.

Bộ đội từ sân bay tiến vào trung tâm Mường Thanh, tháng 4/1954.

Chủ tịch hồ chí minh cùng các đồng chí trơờng chinh (bên tráI chủ tịch), Phạm văn đồng (bên phảI chủ tịch), võ nguyên giáp (ngoài cùng bên trái) quyết định mở chiến dịch điện biên phủ, năm 1954.

Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các đồng chí Trường Chinh (bên trái), Phạm Văn Đồng (bên phải), Võ Nguyên Giáp (ngoài cùng bên trái) quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ, năm 1954.

Bộ đội rước ảnh Hồ Chủ tịch đi tuần hành trên những chiếc xe tăng chiến lợi phẩm giữa tiếng hoan hô vang dậy của quân, dân Điện Biên Phủ năm 1954.

Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, bộ đội rước ảnh Hồ Chủ tịch đi tuần hành trên những chiếc xe tăng chiến lợi phẩm giữa tiếng hoan hô vang dội của quân, dân năm 1954.

Ảnh: Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.