Hội thảo khoa học: “Bảo tồn và phát huy giá trị di tích đền thờ Phan Nhạc trên đất Thanh Hóa”

10/03/2017
Ngày 08/3/2017, tại Thành phố Thanh Hóa, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam phối hợp với Hội Khoa học Lịch sử Thanh Hóa và Hội đồng Phan tộc Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học: “Bảo tồn và phát huy giá trị di tích đền thờ Phan Nhạc trên đất Thanh Hóa”.

 

 

                                         Ảnh 1: Đoàn chủ tịch chủ trì Hội thảo

 

Ban tổ chức Hội thảo đã nhận được 20 báo cáo khoa học của các tác giả đến từ Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Viện Sử học, Viện Nghiên cứu Hán Nôm, Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững vùng, Trường Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa cùng một số nhà nghiên cứu ở tỉnh Thanh Hóa, Hội đồng Phan tộc Việt Nam.

 

 

                                  Ảnh 2: Các đại biểu dự Hội thảo

 

Các báo cáo cùng 11 ý kiến phát biểu tại Hội thảo bàn luận xung quanh 2 nội dung chính: Thứ nhất, tìm hiểu về quê hương của tướng quân Phan Nhạc - một nhân vật “anh hùng văn hóa” được nhắc đến nhiều trong các câu truyện dân gian và thần tích ở một số địa phương như huyện Hà Trung (tỉnh Thanh Hóa), thôn Thị Cấm và thôn Hòe Thị (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). Nội dung các báo cáo và những ý kiến trao đổi tại Hội thảo đã xác định quê hương của nhân vật Phan Nhạc (hay Phan Tây Nhạc, Phan Vĩ Nhạc) là ở xã Hà Bắc, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa; Thứ hai, Hội thảo cũng trao đổi về vấn đề bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa vật chất và tinh thần liên quan đến nhân vật Phan Nhạc như các lễ hội, trò chơi dân gian tại những điểm di tích có thờ Ngài. Tại xã Hà Bắc đã từng tồn tại một ngôi đền thờ Phan Nhạc. Hiện nay, ngôi đền này đã bị phá hỏng nhưng vẫn còn lại nền móng, bát hương cổ và một số hiện vật. Hội thảo đã thống nhất đề nghị chính quyền địa phương huyện Hà Trung cũng như tỉnh Thanh Hóa tái xây dựng đền thờ Phan Nhạc ở xã Hà Bắc nhằm bảo tồn và tiến tới lập hồ sơ xếp hạng di tích này.  

 

Tin và ảnh: Bùi Huỳnh

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.