Hội thảo “Kỷ niệm 90 năm Khởi nghĩa Yên Bái (10/2/1930 - 10/2/2020)”

04/05/2020
Khởi nghĩa Yên Bái bắt đầu nổ ra vào đêm ngày 9 rạng sáng ngày 10-2-1930, ngoài Yên Bái còn có các địa phương khác, tuy nhiên cuộc khởi nghĩa diễn ra ở Yên Bái là lớn hơn cả, nên thường được gọi là khởi nghĩa Yên Bái. Nghĩa quân chiếm các đồn Pháp ở tỉnh lị Yên Bái. Một bộ phận binh lính Việt Nam trong quân đội Pháp phản chiến tham gia vào cuộc khởi nghĩa...

Ngày 10-12-2010, Tỉnh ủy Yên Bái tổ chức Hội thảo “Kỷ niệm 90 năm Khởi nghĩa Yên Bái (10/2/1930 - 10/2/2020)”. Chủ trì Hội thảo có đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; PGS, TS Đinh Quang Hải - Viện trưởng Viện Sử học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.      

 

 

Ban Tổ chức hội thảo đã nhận được hơn 10 tham luận của các đại biểu đến từ trung ương và địa phương, các cơ quan, các sở ban ngành đóng trên địa bàn tỉnh Yên Bái… các tham luận đã tập trung đánh giá cuộc Khởi nghĩa Yên Bái tuy chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn, tại một địa bàn không rộng và cuối cùng đã thất bại nhưng là một trong những sự kiện lớn, có ảnh hưởng sâu sắc trên phạm vi toàn quốc và tiếng vang lớn. Khởi nghĩa Yên Bái đã đi vào lịch sử dân tộc Việt Nam như một chiến công cuối cùng của Việt Nam Quốc dân Đảng. Nhiều chiến sĩ của Việt Nam Quốc dân Đảng, của Khởi nghĩa Yên Bái sau đó đã bước theo ngọn cờ giải phóng dân tộc dưới lập trường vô sản, tiếp tục hoàn thành sự nghiệp mà các chiến sĩ Yên Bái chưa làm được, góp phần làm nên Cách mạng Tháng Tám 1945 thành công. Khởi nghĩa Yên Bái đã để lại nhiều bài học qúy báu trên nhiều phương diện...    

 

 

Cuộc khởi nghĩa Yên Bái nổ ra cách nay đã 90 năm, do Việt Nam Quốc dân Đảng tổ chức và thực hiện, đứng đầu là Nguyễn Thái Học, Phó Đức Chính, Nguyễn Khắc Nhu… Khởi nghĩa Yên Bái bắt đầu nổ ra vào đêm ngày 9 rạng sáng ngày 10-2-1930, ngoài Yên Bái còn có các địa phương khác, tuy nhiên cuộc khởi nghĩa diễn ra ở Yên Bái là lớn hơn cả, nên thường được gọi là khởi nghĩa Yên Bái. Nghĩa quân chiếm các đồn Pháp ở tỉnh lị Yên Bái. Một bộ phận binh lính Việt Nam trong quân đội Pháp phản chiến tham gia vào cuộc khởi nghĩa. Nghĩa quân chiếm được nhà dây thép (bưu điện), nhà ga, phát truyền đơn… hô hào quần chúng và binh lính hưởng ứng. Ngay sáng hôm sau, thực dân Pháp đã phản công; cuộc khởi nghĩa bị thất bại. Trong vòng một tuần, cuộc khởi nghĩa bị dập tắt ở nhiều nơi. Trong lúc Việt Nam Quốc dân Đảng chuẩn bị khởi nghĩa, Nguyễn Ái Quốc đang ở Xiêm (Thái Lan). Nghe tin đó, Người đã nhận xét: “Cuộc bạo động nổ ra lúc này là quá sớm và khó thành công”. Người muốn gặp các lãnh tụ của Việt Nam Quốc dân Đảng để bàn lại kế hoạch hòng hoãn một cuộc khởi nghĩa “non” nhưng không thực hiện được…

 

 

Khởi nghĩa Yên Bái tuy thất bại, nhưng đã cho chúng ta thấy tinh thần vì nước quên mình của các chiến sĩ Yên Bái và để lại bài học kinh nghiệm cho cách mạng Việt Nam giai đoạn tiếp sau. Khởi nghĩa Yên Bái là một bằng chứng quật khởi của một dân tộc không chịu làm nô lệ, còn là một bài học lịch sử của một dân tộc bị áp bức quyết đánh ngã kẻ thù.  

 

 

 

Nguyễn Văn Biểu

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.