Hội thảo khoa học "Hồ Chí Minh - Cầu nối tình hữu nghị Việt Nam và thế giới"

12/05/2020
Hội thảo góp phần khẳng định những cống hiến to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào sự nghiệp củng cố và phát triển tình hữu nghị giữa Việt Nam với các nước trên thế giới, trở thành biểu tượng của hòa bình và hữu nghị giữa các dân tộc; góp phần tuyên truyền di sản Hồ Chí Minh ở trong nước và quốc tế...

 

Trong khuôn khổ triển khai Đề án Sưu tầm xuất bản cuốn sách tư liệu ảnh: "Hồ Chí Minh - Cầu nối tình hữu nghị Việt Nam và thế giới", ngày 29-2-2020, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Nghệ An tổ chức Hội thảo khoa học "Hồ Chí Minh - Cầu nối tình hữu nghị Việt Nam và thế giới".   

 

Báo cáo đề dẫn Hội thảo cho biết, thời gian qua, việc nghiên cứu hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở nước ngoài, hoạt động ngoại giao của Người được quan tâm ở nhiều cấp độ và phạm vi khác nhau, và đã thu được nhiều kết quả. Tuy nhiên, thực tế cũng cho thấy, kết quả nghiên cứu và thông tin về hoạt động ngoại giao, hoạt động quốc tế của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn còn nhiều khoảng trống, còn ở mức độ khiêm tốn…. Hiện còn nhiều tư liệu ảnh quý về hoạt động quốc tế của Chủ tịch Hồ Chí Minh, được lưu trữ tại các bảo tàng, trung tâm lưu trữ, đơn vị nghiên cứu, lưu trữ của cá nhân ở trong và ngoài nước, vì nhiều lý do chủ quan và khách quan chưa được tổ chức nghiên cứu sưu tầm, hệ thống hóa, chọn lọc và công bố.

 

 

Trong bối cảnh đó, việc triển khai Đề án có ý nghĩa, quan trọng và cần thiết. Qua đó góp phần khẳng định những cống hiến to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào sự nghiệp củng cố và phát triển tình hữu nghị giữa Việt Nam với các nước trên thế giới, trở thành biểu tượng của hòa bình và hữu nghị giữa các dân tộc; góp phần tuyên truyền di sản Hồ Chí Minh ở trong nước và quốc tế, qua đó quảng bá hình ảnh về đất nước và con người Việt Nam yêu chuộng hòa bình và hữu nghị với bạn bè quốc tế.      

 

Đề án là hoạt động thiết thực Kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890 - 2020); góp phần vào việc tuyên truyền, học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phát huy di sản Hồ Chí Minh trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế.

 

P.V (Theo: hcma.vn)

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.