Khai mạc trưng bày chuyên đề: “V.I Lênin và thời đại”

12/05/2020
V.I. Lênin là nhà tư tưởng vĩ đại, nhà lý luận chính trị kiệt xuất, lãnh tụ thiên tài của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới. Ông đã vận dụng sáng tạo và phát triển thành công học thuyết Mác-Ăngghen thành học thuyết Mác-Lênin.

 

Nhân kỷ niệm 150 năm ngày sinh của V.I. Lênin (22/4/1870 - 22/4/2020); 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên bang Nga (30/01/1950 - 30/01/2020), ngày 21-4-2020, Bảo tàng Hồ Chí Minh đã phối hợp với Khu Lưu niệm V.I. Lênin, Thành phố Ulianốp, Liên bang Nga tổ chức trưng bày chuyên đề: “V.I. Lênin và thời đại”.  

 

 

Trưng bày “V.I. Lênin và thời đại”, giới thiệu đến công chúng hơn 160 tài liệu, tư liệu ảnh tiêu biểu điển hình và gần 30 tranh vẽ, tranh cổ động đặc sắc được lựa chọn từ Kho cơ sở của Khu Lưu niệm V.I. Lênin và Bảo tàng Hồ Chí Minh. Nội dung của trưng bày phản ánh những dấu mốc quan trọng trong cuộc đời cách mạng của V.I. Lênin cùng những đóng góp của ông đối với nước Nga, với cách mạng vô sản thế giới và nhân dân các nước thuộc địa trong đó có Việt Nam, bằng việc tiếp thu và thực hiện chủ nghĩa Mác-Lênin một cách sáng tạo và thành công của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tư tưởng của V.I. Lênin với tính chất thời đại đã mở ra chân trời mới, soi đường cho nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

 

V.I. Lênin là nhà tư tưởng vĩ đại, nhà lý luận chính trị kiệt xuất, lãnh tụ thiên tài của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới. Ông đã vận dụng sáng tạo và phát triển thành công học thuyết Mác-Ăngghen thành học thuyết Mác-Lênin. Cách mạng Tháng Mười Nga do ông lãnh đạo và giành thắng lợi là cuộc cách mạng vô sản đầu tiên trong lịch sử thế giới...

 

Trưng bày chuyên đề “V.I. Lênin và thời đại”, được Bảo tàng Hồ Chí Minh lưu giữ, trưng bày bằng công nghệ số hóa và tương tác 3D. Khách tham quan có thể xem triển lãm thông qua website Bảo tàng Hồ Chí Minh.      

 

P.V (Theo: baotanghochiminh.vn)

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.