Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ tư

11/09/2012
Được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Viện Khoa học xã hội Việt Nam chủ trì và phối hợp với Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ tư với Chủ đề “Việt Nam trên đường hội nhập và phát triển bền vững” từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 11 năm 2012 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.

Sau thông báo lần thứ nhất và lần thứ hai, ngày 28/6/2012 Ban Tổ chức Hội thảo đã tổ chức cuộc họp gồm: Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Ban Thư ký và Ban chuyên môn (các Trưởng và Thư ký tiểu ban). Các thành viên tham dự đã thảo luận một số vấn đề về công tác tổ chức nhằm hướng tới thành công của Hội thảo. Từ kết quả cuộc họp, Ban Tổ chức Hội thảo ra thông báo lần thứ ba với các nội dung như sau:

 

  • Gia hạn thời gian nhận Đăng ký tham dự Hội thảo và Tóm tắt báo cáo đến ngày 31 tháng 7 năm 2012.

 

  • Gia hạn thời gian nhận Báo cáo toàn văn đến ngày 30 tháng 9 năm 2012.

 

  • Thời gian gửi Giấy mời chính thức tham dự Hội thảo từ ngày 15 tháng 9 đến 15 tháng 10 năm 2012.

 

 Ban Tổ chức Hội thảo trân trọng kính mời các chuyên gia, các nhà khoa học trong nước và nước ngoài quan tâm đến các lĩnh vực nghiên cứu Việt Nam, đặc biệt là Chủ đề: Việt Nam trên đường hội nhập và phát triển bền vững, viết bài tham dự Hội thảo. Định hướng nội dung chính của các tiểu ban có thể tham khảo ở mục Phiên thảo luận trên website của Hội thảo: http://www.vass.gov.vn/icvns2012.

Mọi ý kiến đóng góp, thông tin trao đổi, thủ tục đăng ký, các báo cáo tóm tắt và báo cáo đầy đủ của các đại biểu tham gia Hội thảo xin được gửi đến địa chỉ:

Văn phòng Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần IV

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Phòng 102, nhà A, số 1A Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.

ĐT: +84.4.62730472              Email: icvns2012@vass.gov.vn 

Fax: +84.4.62730570

Website: http://www.vass.gov.vn/icvns2012     

               

Các học giả có thể liên hệ trực tiếp với các Trưởng tiểu ban và Thư ký tiểu ban theo các địa chỉ email sau: 

 

1. Lịch sử Việt Nam: truyền thống và hiện đại
Trưởng tiểu ban: PGS.TS. Nguyễn Văn Nhật
Thư ký: TS. Nguyễn Mạnh Dũng
 
2. Văn hóa và giao lưu văn hóa trong hội nhập và phát triển bền vững
Trưởng tiểu ban: PGS.TS. Lê Hồng Lý
Thư ký: Nguyễn Phương Châm
 
3. Kinh tế Việt Nam trong hội nhập và phát triển bền vững
Trưởng tiểu ban: PGS.TS. Nguyễn Hồng Sơn
Thư ký: Nguyễn Đăng Minh
 
4. Phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội trong hội nhập và phát triển bền vững
Trưởng tiểu ban: PGS.TS. Trần Đức Cường
Thư ký: Phạm Thị Hồng Hà
 
5. Dân tộc và tôn giáo trong hội nhập và phát triển bền vững
Trưởng tiểu ban: PGS.TS. Phạm Quang Hoan
Thư ký: TS. Nguyễn Thị Thanh Bình
 
6. Môi trường và phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu
Trưởng tiểu ban: GS.TS. Trương Quang Hải
Thư ký: Bùi Văn Tuấn
 
7. Hệ thống pháp luật Việt Nam trong thời đại pháp quyền vì mục tiêu phát triển bền vững
Trưởng tiểu ban: GS.TSKH. Đào Trí Úc
Thư ký: TS. Mai Văn Thắng
 
8. Ngôn ngữ, văn học và nghệ thuật Việt Nam trong hội nhập và phát triển bền vững
Trưởng tiểu ban: PGS.TS. Phan Trọng Thưởng
Thư ký: Nguyễn Đức Hạnh
 
9. Giáo dục, khoa học công nghệ và phát triển con người Việt nam trong hội nhập và phát triển bền vững
Trưởng tiểu ban: GS.TS. Nguyễn Thị Mỹ Lộc
Thư ký: Nguyễn Chí Thành
 
10. Nông thôn Việt Nam trong hội nhập và phát triển bền vững
Trưởng tiểu ban: GS.TS. Đỗ Hoài Nam
Thư ký: PGS.TS. Vũ Tuấn Huy
 
11. Di cư và Đô thị hóa trong bối cảnh hội nhập và phát triển bền vững
Trưởng tiểu ban: GS.TS. Trịnh Duy Luân
Thư ký: ThS. Trịnh Thái Quang
 
12. Đào tạo Việt Nam học trong hội nhập và phát triển bền vững
Trưởng tiểu ban: GS.TS. Đinh Văn Đức
Thư ký: Th.S Phùng Thị Thanh Lâm
 
13. Các vấn đề nghiên cứu khu vực
Trưởng tiểu ban: GS.TS. Nguyễn Quang Ngọc
Thư ký: Tống Văn Lợi
 
14. Quan hệ quốc tế của Việt Nam trong hội nhập và phát triển bền vững
Trưởng tiểu ban: PGS.TS. Phạm Quang Minh
Thư ký: Nguyễn Thị Thùy Trang
 
15. Tư liệu về Việt Nam - cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu Việt Nam học
Trưởng tiểu ban: GS.TS. Hồ Sĩ Quý
Thư ký: Phùng Diệu Anh

 

TCMT

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.