Đại hội Đại biểu Công đoàn Viện Khoa học xã hội Việt Nam lần thứ XIX, nhiệm kì 2012 - 2016

10/01/2012
Ngày 06 tháng 01 năm 2012, Đại hội Đại biểu Công đoàn Viện Khoa học Xã hội Việt Nam lần thứ XIX, nhiệm kì 2012- 2016 đã diễn ra trong không khí trang trọng tại Hội trường 2D, số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.
Ngày 06 tháng 01 năm 2012, Đại hội Đại biểu Công đoàn Viện Khoa học Xã hội Việt Nam lần thứ XIX, nhiệm kì 2012- 2016 đã diễn ra trong không khí trang trọng tại Hội trường 2D, số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.

 

Tiết mục hợp xướng “Ca ngợi tổ quốc” của Chi đoàn Học viện KHXH chào mừng Đại hội

 

Đại hội đã được đón các đại biểu đến từ các cơ quan trung ương như: đ/c Đỗ Minh Ngọc – Phó Chủ tịch Công đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ, đ/c Nguyễn Văn Đông – Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam, đ/c Nguyễn Quang Bách - Ủy viên BCH Công đoàn Đài tiếng nói Việt Nam, đ/c Nguyễn Thị Huệ - Phó Chủ tịch Công đoàn Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam;. Về phía Viện KHXHVN có GS.TS Võ Khánh Vinh – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện KHXHVN; GS.TS Nguyễn Quang Thuấn – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện KHXHVN, và sự có mặt của các đại biểu khách mời là các Viện trưởng, Phó Viện trưởng các viện chuyên ngành thuộc Viện KHXHVN, các đại biểu từ các Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Viện KHXHVN.

Với đặc thù là cơ quan thuộc Chính phủ có chức năng nghiên cứu những vấn đề cơ bản về Khoa học xã hội, cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chiến lược và chính sách phát triển nhanh, bền vững theo định hướng XHCN của đất nước,Đại hội Đại biểu Công đoàn Viện Khoa học xã hội Việt Nam lần thứ XIX có nhiệm vụ: tổng kết, đánh giá phong trào đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và hoạt động Công đoàn của Viện KHXHVN 5 năm qua (2007-2011); đề ra phương hướng, nhiệm vụ của Công đoàn Viện KHXHVN 5 năm tới (2012-2016) nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động trên các lĩnh vực, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng lớn mạnh và bầu ra Ban chấp hành Công đoàn Viện KHXHVN lần thứ XIX, nhiệm kì 2012-2016.

 

PGS.TS Đinh Quang Hải – Phó Viện trưởng Viện Sử học đọc Báo cáo trước Đại hội

 

PGS.TS. Đinh Quang Hải – Phó Viện trưởng Viện Sử học đã thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua Báo cáo của Ban chấp hành Công đoàn Viện KHXHVN nhiệm kì 2007-2011 và Mục tiêu, Phương hướng, Nhiệm vụ của Công đoàn Viện KHXH nhiệm kì 2012-2016. Công đoàn Viện KHXHVN là Công đoàn cấp trên trực thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam với tổng số 1.878 đoàn viên với 48 Công đoàn trực thuộc, trong đó có 41 Công đoàn cơ sở và 07 Công đoàn bộ phận. Trong nhiệm kì 2007-2011, Công đoàn Viện KHXHVN đã tổ chức tốt các mặt công tác như: công tác tuyên truyền, giáo dục; tổ chức thực hiện phong trào thi đua; công tác xã hội; công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách, chăm lo đời sống cán bộ, công chức, viên chức; công tác văn thể; công tác nữ công; công tác tài chính; đặc biệt là công tác xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, tham gia xây dựng Đảng. Trong 5 năm (từ 2007 đến 2011), số đoàn viên công đoàn được kết nạp vào Đảng là 179 người. 5 năm qua, Công đoàn Viện KHXHVN đã liên tục nhận được Bằng khen và Cờ thi đua của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, của Công đoàn Viên chức Việt Nam, khẳng định sự nỗ lực và những đóng góp to lớn của tổ chức Công đoàn Viện trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước của Viện KHXHVN.

Phát biểu tại Đại hội, GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện KHXHVN đã đánh giá cao những cố gắng và đóng góp của Công đoàn Viện KHXHVN trên toàn diện các mặt hoạt động trong nhiệm kì vừa qua, đặc biệt là việc thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, đóng góp các luận cứ khoa học vào việc xây dựng các cương lĩnh, các kế hoạch cho các nhà hoạch định chính sách về phát triển sự nghiệp Khoa học xã hội cho đất nước. Giáo sư cũng đặt ra những thách thức lớn cho tổ chức Công đoàn Viện KHXHVN trong thời kì đổi mới và hội nhập quốc tế, Đảng và Nhà nước đặt ra những yêu cầu đòi hỏi Viện KHXHVN phải huy động được trí tuệ tập thể của các thế hệ cán bộ để hoàn thành các nhiệm vụ, chương trình khoa học được giao. Giáo sư cũng xác định nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2012 là tập trung vào việc cải cách hành chính một cách đồng bộ và toàn diện, trong đó, vai trò và trách nhiệm của BCH Công đoàn Viện KHXH là rất lớn, cần phát huy tối đa.

 

Ban chấp hành Công đoàn khóa XIX ra mắt Đại hội

 

Đại hội lần này đã bầu ra được 17 đ/c vào Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kì 2012-2016. Nhân sự Ban chấp hành nhiệm kì này đảm bảo được tính kế thừa và sự trẻ hóa về đội ngũ; cân bằng tỉ lệ nam và nữ; cơ cấu hợp lí giữa các khối quản lí trong cơ quan như khối nghiên cứu, khối phục vụ nghiên cứu và khối chuyên trách. Những cá nhân được Đại hội bầu vào Ban chấp hành đều là những người tâm huyết với công tác công đoàn, sâu sát với cơ sở, gắn bó với đoàn viên và được quần chúng tín nhiệm, có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín để lãnh đạo đoàn viên công đoàn, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIX và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong giai đoạn mới. PGS.TS. Đinh Quang Hải – Phó Viện trưởng Viện Sử học đã trúng cử vào BCH Công đoàn Viện Khoa học xã hội, giữ chức Chủ tịch Công đoàn nhiệm kỳ 2012-2016.

 

Ban chấp hành Công đoàn khóa XIX tặng hoa cho BCH Công đoàn khóa XVIII

 

Ban lãnh đạo Viện KHXHVN chụp ảnh lưu niệm cùng BCH khóa XIX

P.V st

 

 

 

P.V

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.