Đảng ủy Viện Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức phổ biến nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

17/11/2012
Sáng 01/11/2012, Đảng ủy Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức phổ biến nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI).

 

 

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam  đã chủ trì và trực tiếp phổ biến kết quả hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí đảng ủy viên, chi ủy viên thuộc Đảng bộ Viện Khoa học xã hội Việt Nam, các đồng chí lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, các đồng chí tổng biên tập, phó tổng biên tập các tạp chí thuộc Viện, các đồng chí cấp trưởng, phó phòng và tương đương, các đồng chí chủ tịch và phó chủ tịch Công đoàn, bí thư và phó bí thư Đoàn Thanh niên Viện Khoa học xã hội Việt Nam.

 

 

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh: Hội nghị Trung ương 6 diễn ra từ ngày 1/10 đến ngày 15/10/2012 với không khí nghiêm túc, thẳng thắn và đã thành công tốt đẹp. Trung ương đã thảo luận, quyết định nhiều vấn đề quan trọng của Đảng và đất nước.

 

 

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đã thông báo những nội dung chính của Hội nghị Trung ương 6: Tình hình kinh tế-xã hội năm 2012, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013; tiếp tục sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai; đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; phát triển khoa học và công nghệ; quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh chủ chốt của Đảng và Nhà nước; việc thành lập Ban Kinh tế Trung ương; Báo cáo kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể và cá nhân Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Kết thúc hội nghị đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đã chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tiếp tục tổ chức các đợt phổ biến, tuyên truyền kết quả Hội nghị Trung ương lần thứ 6 tới cán bộ, đảng viên của từng đơn vị. Tổ chức thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình tập thể và cá nhân các đồng chí lãnh đạo, quản lý cấp đơn vị trực thuộc theo đúng Hướng dẫn mà Đảng ủy Viện đã ban hành.

 

 

vass.gov.vn

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.