Bổ nhiệm lại cán bộ giữ chức vụ Tổng Biên tập Tạp chí Dân tộc học

05/08/2013
Ngày 31 tháng 7 năm 2013, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức công bố và trao Quyết định Bổ nhiệm lại cán bộ giữ chức vụ Tổng Biên tập Tạp chí Dân tộc học cho PGS.TS. Vương Xuân Tình, Viện Trưởng Viện Dân tộc học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

 

Tham dự buổi lễ có GS.TS. Võ Khánh Vinh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; TS. Phạm Minh Phúc, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức cán bộ Viện Hàn lâm; và các công chức, viên chức của Viện Dân tộc học.

 

 

Thay mặt Thường vụ Đảng ủy và Lãnh đạo Viện Hàn lâm, GS.TS. Võ Khánh Vinh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm đã trao Quyết định số 1160/QĐ-KHXH ngày 31 tháng 7 năm 2013  của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam bổ nhiệm PGS.TS. Vương Xuân Tình, Viện trưởng Viện Dân tộc học, giữ chức vụ Tổng Biên tập Tạp chí Dân tộc học, thời gian giữ chức vụ đến tuổi nghỉ quản lý.

 

Phát biểu giao nhiệm vụ cho PGS.TS. Vương Xuân Tình, Giáo sư Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm nhấn mạnh: đây là trọng trách lớn đối với đồng chí Vương Xuân Tình trên cương vị Tổng Biên tập Tạp chí Dân tộc học. Để phát triển hơn nữa Tạp chí, bằng kinh nghiệm công tác của mình, PGS.TS. Vương Xuân Tình cần tiếp tục có những cải tiến, tổ chức để quy tụ ngày càng nhiều hơn đội ngũ cộng tác viên và đặc biệt, đưa ra các ý tưởng mới để Tạp chí thể hiện xứng tầm là tạp chí chuyên ngành thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam./.

 

www.vass.gov.vn

 

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.