Chỉ định bổ sung Bí thư Chi bộ Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên – Bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên

02/04/2015
Chiều ngày 24 tháng 3 năm 2015, tại Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định Chỉ định bổ sung Bí thư chi bộ Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên; Quyết định Tiếp nhận và bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên.

 

Tới dự Lễ công bố có GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm); PGS.TS. Trần Minh Tuấn, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Viện Hàn lâm cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên.

 

Theo Quyết định số 249/QĐ-ĐU ngày 16 tháng 03 năm 2015 của Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, TS. Nguyễn Duy Thụy, Phó Viện trưởng phụ trách Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên được chỉ định bổ sung Bí thư Chi bộ Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên nhiệm kỳ 2010 – 2015.

 

GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm trao quyết định và tặng hoa cho TS. Nguyễn Duy Thụy

 

Theo Quyết định số 577/QĐ-KHXH ngày 13  tháng 3 năm 2015 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, TS Lương Thy Cân được tiếp nhận và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên.

 

GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm trao quyết định và tặng hoa cho TS. Lương Thy Cân

 

Thay mặt Thường vụ Đảng ủy và Lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn đã trao quyết định, giao nhiệm vụ cho TS. Nguyễn Duy Thụy, TS. Lương Thy Cân và nhấn mạnh: trên cương vị Bí thư Chi bộ; Phó Viện trưởng, các đồng chí cần phát huy tốt nhất các phẩm chất, năng lực của mình để xây dựng Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên phát triển, đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng và cả nước. Đảng ủy và Lãnh đạo Viện Hàn lâm mong rằng Ban lãnh đạo mới đoàn kết nhất trí cao cùng với tập thể cán bộ, công chức, viên chức  vượt qua những thách thức khó khăn trước mắt để tiếp tục thực hiện tốt chức năng do Viên Hàn lâm giao phó.

 

www.vass.gov.vn

 

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.