Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và bình bầu các danh hiệu thi đua năm 2021 (11/01/2022)

Sáng 15/12/2021 tại hội trường tầng 3, Viện Sử học tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và bình bầu các danh hiệu thi đua năm 2021.

Hội nghị tổng kết công kết năm 2021, xác định phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của chi bộ Viện Sử học (11/01/2022)

Ngày 24 tháng 12 năm 2021 tại Viện Sử học, Chi bộ Viện Sử học đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và giải pháp trọng tâm năm 2022. Tham dự hội nghị có Ban chi ủy Viện Sử học và 23 trên tổng số 24 Đảng viên trong Chi bộ.

Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, xác định phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 (10/01/2022)

Ngày 20 tháng 12 năm 2021, tại hội trường tầng 3, Viện Sử học đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, xác định phương hướng nhiệm vụ năm 2022 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến trong bối cảnh dịch covid 19 diễn biến phức tạp.

Hội nghị tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2021, triển khai nhiệm vụ, phương hướng năm 2021 (06/12/2021)

Chiều ngày 6/12/2021, tại Hội trường tầng 3 Viện Sử học, Chi đoàn Viện Sử học Hội nghị Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2021, triển khai nhiệm vụ, phương hướng năm 2022.

Viện Sử học tổ chức tập huấn Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (11/11/2021)

Thực hiện Kế hoạch số 1841/KH-PCCC ngày 18 tháng 10 năm 2021 về huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC), và chủ trương chung của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, ngày 11/11/2021, tại Viện Sử học, 38 Hàng Chuối, Viện Sử học đã tổ chức tổ chức buổi tập huấn Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho các cán bộ thuộc đội phòng cháy chữa cháy cơ sở.

Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Viện Sử học (03/11/2021)

Ngày 26 tháng 10 năm 2021, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã kí Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Viện Sử họ

Thông báo về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới (01/11/2021)

Ngày 14 tháng 10 năm 2021, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã có công văn hướng dẫn về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

Viện Sử học công khai quyết toán ngân sách năm 2020 (06/10/2021)

Thực hiện thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, Viện Sử học đã thực hiện công khai quyết toán ngân sách năm 2020.

Viện Sử học công khai thực hiện dự toán thu-chi ngân sách quý 3 năm 2021 (01/10/2021)

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều luật của Luật Ngân sách nhà nước; Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, Viện Sử học công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý 3 năm 2021.

Thông báo về việc tăng cường thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19 (06/09/2021)

Ngày 05 tháng 09 năm 2021, Ban Chỉ đaọ Phòng chống COVID-19 của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã ra thông báo tới các đơn vị thuộc, trực thuộc về việc tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống COVID-19.

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.