Đại hội Chi đoàn cơ sở Viện Sử học nhiệm kỳ 2022 - 2024 (08/06/2022)

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2022 - 2024 của Ban chấp hành Chi đoàn cơ sở Viện Sử học, thực hiện sự chỉ đạo của Ban thường vụ Đoàn Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, sáng ngày 17/5/2022 tại hội trường tầng 3 Viện Sử học, Chi đoàn cơ sở Viện Sử học long trọng tổ chức Đại hội Đoàn Thanh niên nhiệm kỳ 2022 – 2024.

Viện Sử học công khai Dự toán điều chỉnh ngân sách năm 2022 (lần 3) (09/05/2022)

Ngày 09 tháng 05 năm 2022, Viện Sử học đã có công văn số 77/VSH-HCTH gửi Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (qua Ban Kế hoạch - tài chính) báo cáo thực hiện công khai dự toán điều chỉnh ngân sách nhà nước năm 2022

Viện Sử học tham gia Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2022 (06/05/2022)

Những năm qua phong trào hiến máu tình nguyện được Công đoàn và Đoàn thanh niên Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam triển khai sâu rộng có nề nếp, thể hiện lòng nhân ái, tính nhân văn sâu sắc, tinh thần xung kích, tình nguyện, là nét đẹp văn hóa, nghĩa cử cao đẹp và tình cảm, trách nhiệm của công chức, viên chức và người lao động Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam vì cộng đồng. Với thông điệp “Hiến giọt máu đào – trao người sự sống”, Công đoàn chủ trì, phối hợp với Đoàn Thanh niên Viện Hàn lâm và Viện huyết học truyền máu trung ương tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2022, kêu gọi toàn thể công chức, viên chức và người lao động Viện Hàn lâm tham gia hiến máu cứu người vì sức khỏe cộng đồng.

Viện Sử học công khai Dự toán điều chỉnh ngân sách năm 2022 (lần 2) (02/05/2022)

Ngày 14 tháng 4 năm 2022, Viện Sử học đã có công văn số 58/VSH-HCTH gửi Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (qua Ban kế hoạch - tài chính) báo cáo thực hiện công khai dự toán điều chỉnh ngân sách nhà nước năm 2022:

Chi đoàn Viện Sử học tham gia Ngày hội "Thanh niên với văn hóa các dân tộc Việt Nam" (01/05/2022)

Thực hiện chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2022; nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi chào mừng đại hội đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn Khối các cơ quan Trung ương lần thứ IV và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027; thiết thực hưởng ứng nội dung Hội nghị văn hóa toàn quốc năm 2021, nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của tuổi trẻ, góp phần xây dựng, giữ gìn và phát huy những giá trị đặc sắc của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan Trung ương phối hợp với Ban quản lý Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam tổ chức Ngày hội “Thanh niên với văn hóa các dân tộc Việt Nam” năm 2022 tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Viện Sử học công khai Dự toán điều chỉnh ngân sách năm 2022 (08/03/2022)

Ngày 1 tháng 3 năm 2022, Viện Sử học đã có công văn số 26/VSH-HCTH gửi Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (qua Ban kế hoạch - tài chính) báo cáo thực hiện công khai dự toán điều chỉnh ngân sách nhà nước năm 2022:

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và bình bầu các danh hiệu thi đua năm 2021 (11/01/2022)

Sáng 15/12/2021 tại hội trường tầng 3, Viện Sử học tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và bình bầu các danh hiệu thi đua năm 2021.

Hội nghị tổng kết công kết năm 2021, xác định phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của chi bộ Viện Sử học (11/01/2022)

Ngày 24 tháng 12 năm 2021 tại Viện Sử học, Chi bộ Viện Sử học đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và giải pháp trọng tâm năm 2022. Tham dự hội nghị có Ban chi ủy Viện Sử học và 23 trên tổng số 24 Đảng viên trong Chi bộ.

Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, xác định phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 (10/01/2022)

Ngày 20 tháng 12 năm 2021, tại hội trường tầng 3, Viện Sử học đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, xác định phương hướng nhiệm vụ năm 2022 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến trong bối cảnh dịch covid 19 diễn biến phức tạp.

Viện Sử học công khai dự toán ngân sách năm 2022 (04/01/2022)

Ngày 4 tháng 1 năm 2022, Viện Sử học đã có công văn số 03a/VSH-HCTH gửi Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (qua Ban kế hoạch - tài chính) báo cáo thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2022:

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.