Bảo vệ thành công Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Lịch sử Việt Nam tại Học viện Khoa học xã hội 23/03/2017

01/04/2017

 

 

Ngày 22 tháng 3 năm 2017, Khoa Sử học, Học viện Khoa học xã hội đã tổ chức họp Hội đồng chấm Luận văn Thạc sĩ cho các học viên chuyên ngành Lịch sử Việt Nam, đợt 01/2015.

 

 Các học viên cao học chuyên ngành Lịch sử Việt Nam đã hoàn thành chương trình học tập và được giao đề tài luận văn thạc sĩ. Dưới sự hướng dẫn khoa học của các thầy, cô giáo, các học viên đã thực hiện luận văn một cách công phu, nghiêm túc.

 

 

Học viên Khoa Sử học đã bảo vệ thành công Luận văn Thạc sĩ tại

Học viện Khoa học xã hội

 

       Kết quả bảo vệ luận văn của các học viên chuyên ngành Lịch sử Việt Nam được Hội đồng nhất trí thông qua và đánh giá là những công trình có ý nghĩa lý luận và thực tiễn.

                                                                                   http://gass.edu.vn

                 

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.