Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Sử học “Kinh tế, xã hội và văn hóa làng Vân (xã Vân Hà, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) thế kỷ XVII - XIX”

01/04/2017

 

 

Ngày 21 tháng 3 năm 2017, tại Học viện Khoa học xã hội, Số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Ngô Văn Cường đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Sử học; Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam; Mã số: 62 22 03 13. Người hướng dẫn khoa học GS. TS. Nguyễn Quang Ngọc.

 

 

PGS.TS. Đinh Quang Hải - Chủ tịch Hội đồng, Trưởng khoa Khoa Sử học

 thay mặt Học viện KHXH tặng hoa chúc mừng NCS

    

 

Mục đích nghiên cứu của luận án

 

       Luận án phân tích, mô tả thực trạng  kinh tế, xã hội và văn hóa làng Vân từ thế kỷ XVII - XIX, qua đó làm rõ mối quan hệ giữa kinh tế, xã hội cũng như mối liên hệ của làng Vân đối với một số làng nghề trong vùng ở cùng thời kỳ.

 

Những đóng góp mới của luận án

 

       Luận án góp phần nhận thức đầy đủ, toàn diện hơn về chủ đề làng ở Việt Nam; qua luận án, các lĩnh vực kinh tế, xã hội và văn hóa làng Vân thế kỷ XVII - XIX được nghiên cứu toàn diện trên cơ sở hệ thống các tài liệu phong phú và đa dạng được khảo sát, sưu tầm, nghiên cứu ở trong và ngoài làng Vân.

 

Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án

 

       Luận án được đánh giá là công trình nghiên cứu chuyên sâu về lịch sử làng xã ở tỉnh Bắc Giang, đóng góp thêm luận cứ khoa học cho việc đề ra các chính sách, giải pháp đối với phát triển làng nghề; quản lý xã hội ở nông thôn; bảo tồn, phát huy các giá trị di sản lịch sử, văn hóa, đồng thời góp phần vào công việc xây dựng nông thôn mới hiện nay.

 

       Kết quả của Luận án có thể được sử dụng trong việc nghiên cứu, tìm hiểu làng xã, nông thôn xứ Bắc trong lịch sử, là nguồn tài liệu tham khảo trong việc nghiên cứu, biên soạn, giáo dục về lịch sử địa phương.

 

NCS Ngô Văn Cường chụp ảnh lưu niệm cùng các thành viên Hội đồng

 

   Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              http://gass.edu.vn

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.