Ban Lãnh đạo Viện Sử học tiếp và làm việc với Ban Tuyên giáo tỉnh Tuyên Quang

09/04/2017
Sáng ngày 20 tháng 4 năm 2017, tại Viện Sử học, Ban Lãnh đạo Viện Sử học đã có buổi tiếp đón và làm việc với Ban Tuyên giáo tỉnh Tuyên Quang để bàn về kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học: “Tuyên Quang với chiến thắng Việt Bắc - Thu Đông 1947”.

Tham dự buổi tiếp đón có PGS.TS. Đinh Quang Hải-Viện trưởng Viện Sử học, PGS.TS. Nguyễn Đức Nhuệ-Phó Viện trưởng Viện Sử học, TS. Trần Thị Phương Hoa-Phó Viện trưởng Viện Sử học; TS. Nguyễn Thúy Quỳnh, Trưởng phòng Phòng Lịch sử Việt Nam Hiện đại, TS. Lê Quang Chắn, Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế, TS. Lương Thị Hồng- Phó Trưởng phòng Phòng Lịch sử Việt Nam Hiện đại.   

 

Về phía Ban Tuyên giáo tỉnh Tuyên Quang có ông Tạ Đức Tuyên-Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh Tuyên Quang và bà Nguyễn Thị Hiền-Trưởng Phòng Lịch sử Đảng-Ban Tuyên giáo tỉnh Tuyên Quang.    

 

Tại buổi làm việc, Ông Tạ Đức Tuyên, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh Tuyên Quang đã giới thiệu về mục đích tổ chức Hội thảo là: Làm rõ thêm diễn biến, kết quả, những đóng góp của Đảng bộ, nhân dân các dân tộc và lực lượng vũ trang trong chiến thắng Việt Bắc - Thu Đông 1947, qua đó tiếp tục khẳng định vị thế Thủ đô kháng chiến của Tuyên Quang. Bên cạnh đó, Hội thảo nhằm mục đích tuyên truyền sâu rộng về những sự kiện lịch sử trước, trong và sau chiến thắng Việt Bắc - Thu đông 1947, gắn với lịch sử cách mạng của Tuyên Quang “Thủ đô Khu giải phóng - Thủ đô kháng chiến”.  

 

 

Đáp lại, Viện Sử học bày tỏ niềm vui mừng về mục đích khoa học, thiết thực của cuộc Hội thảo. Đồng thời đồng ý phối hợp với Ban Tuyên giáo tỉnh Tuyên Quang đề xuất chủ đề tham luận, chuẩn bị nội dung, chương trình hội thảo cũng như chuẩn bị báo cáo đề dẫn, báo cáo kết luận hội thảo…

 

Sau buổi làm việc, đại diện hai bên đi đến thống nhất thời gian dự kiến tổ chức Hội thảo vào ngày 12 tháng 10 năm 2017, tại Tuyên Quang.

 

Hoàng Hà

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.