Bảo vệ chương viết thử các đề tài thuộc Đề án Nghiên cứu biên soạn bộ Lịch sử Việt Nam

09/05/2017
Từ ngày 5/5 đến ngày 18/5 năm 2017, tại Hội trường Viện Sử học, số 38, Hàng Chuối, Hà Nội đã diễn ra các buổi bảo vệ các chương viết thử của 8 đề tài (7 tập Lịch sử Việt Nam và 1 tập Biên niên sự kiện Lịch sử Việt Nam) do Viện Sử học là cơ quan chủ trì.

Tham dự các buổi kiểm tra, về phía Văn phòng Đề án có: Chủ nhiệm, Tổng Chủ biên: GS.NGND Phan Huy Lê - Chủ tịch Hội đồng; các Phó Chủ nhiệm: GS.TSKH Vũ Minh Giang - Ủy viên; PGS.TS Trần Đức Cường - Ủy viên; GS.TS Nguyễn Quang Ngọc - Ủy viên; Thư ký khoa học: PGS.TS Đoàn Minh Huấn và PGS.TS Vũ Văn Quân; ThS. Trần Thị Mai - Chuyên viên. Về phía Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia có bà Lê Thúy Nga. Đại diện cơ quan chủ trì có PGS.TS Đinh Quang Hải - Viện trưởng Viện Sử học.  

 

Danh sách 7 đề tài Lịch sử Việt Nam và 1 đề tài Biên niên sự kiện Lịch sử Việt Nam gồm:

 

1. Lịch sử Việt Nam - Tập IV (905-1009): Chủ nhiệm (CN)- Chủ biên (CB): PGS.TS Nguyễn Minh Tường.

2. Lịch sử Việt Nam - Tập VIII (1428-1527): CN-CB: PGS.TS Tạ Ngọc Liễn; Đồng chủ biên (ĐCB): PGS.TS Nguyễn Đức Nhuệ.

3. Lịch sử Việt Nam - Tập IX (1527-1592): CN-CB: PGS.TS Trần Thị Vinh.

4. Lịch sử Việt Nam - Tập XVI (1897-1918): CN-CB: PGS.TS Tạ Thị Thúy.

5. Lịch sử Việt Nam - Tập XX (1945-1954): CN-CB: PGS.TS Trịnh Vương Hồng; ĐCB: PGS.TS Đinh Quang Hải.

6. Lịch sử Việt Nam - Tập XXI (1954-1965): CN-CB: PGS.TS Trần Đức Cường.

7. Lịch sử Việt Nam - Tập XXII (1965-1975): CN-CB: PGS.TS Nguyễn Văn Nhật ; ĐCB: PGS.TS Nguyễn Mạnh Hà.

8. Biên niên sự kiện LSVN - Tập I (thời nguyên thủy đến 1400): CN-CB: TS. Trương Thị Yến; ĐCB: PGS.TS Vũ Duy Mền.

 

Sau 4 buổi làm việc, GS.NGND Phan Huy Lê - Chủ tịch Hội đồng kết luận: "7 đề tài Lịch sử Việt Nam và 1 đề tài Biên niên sự kiện lịch sử Việt Nam do Viện Sử học là cơ quan chủ trì đều đạt chất lượng tương đối tốt; các chương viết thử sát với nội dung nghiên cứu, nguồn tư liệu phong phú, đa dạng có tính xác thực cao; quy cách trình bày và biên soạn đã tiếp thu và triển khai theo đúng Thể lệ biên soạn bộ Lịch sử Việt Nam do Văn phòng Đề án biên soạn". Trên cơ sở góp ý của hội đồng, các đề tài tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện thêm để nộp về Văn phòng Đề án.

 

Một số hình ảnh trong các buổi nghiệm thu:

 

 

 

 

 

 

 

PV

 

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.