Xét duyệt thuyết minh đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2018

03/06/2017
Trong hai ngày 26/5 và 30/5/2017, tại Hội trường Viện Sử học đã diễn ra buổi xét duyệt thuyết minh cho 19 đề tài khoa học cấp cơ sở của Viện sử học năm 2018.

 

Hội đồng xét duyệt thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở thực hiện năm 2018 đã tiến hành thẩm định đề cương, thuyết minh với tổng số 19 đề tài, được chia thành hai Hội đồng:

 

 

 

Hội đồng ngày 26/5/2017, tiến hành xét duyệt 10 đề tài thuộc Lịch sử Việt Nam Cận-Hiện đại và Lịch sử Thế giới gồm có: PGS.TS. Đinh Quang Hải, Viện trưởng Viện sử học - Chủ tịch Hội đồng; PGS.TS. Trần Đức Cường, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam - Ủy viên; PGS.TS. Nguyễn Văn Nhật, Viện Sử học - Ủy viên; PGS.TS. Tạ Thị Thúy, Viện Sử học - Ủy viên; PGS.TS. Trần Viết Nghĩa, Trường ĐH KHXH&NV - Ủy viên; ThS. Đỗ Thu Hà, Phòng QLKH & HTQT Viện Sử học - Thư ký hành chính.

 

 

Hội đồng ngày 30/5/2017, tiến hành xét duyệt 9 đề tài thuộc Lịch sử Việt Nam Cổ - Trung đại và Cận đại gồm có: PGS.TS. Đinh Quang Hải, Viện trưởng Viện sử học - Chủ tịch Hội đồng; PGS.TS. Nguyễn Đức Nhuệ, Phó viện trưởng - Ủy viên; GS.TS. Nguyễn Ngọc Cơ, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội - Ủy viên; PGS.TS. Vũ Duy Mền, Viện Sử học - Ủy Viên; PGS.TS. Hà Mạnh Khoa, Viện Sử học - Ủy viên; TS. Lê Quang Chắn, Phòng QLKH & HTQT- Thư ký Hành chính.

 

 

Sau khi nghe chủ nhiệm các đề tài báo cáo đề cương, thuyết minh các đề tài, các thành viên của Hội đồng đã đóng góp các ý kiến về sự cần thiết nghiên cứu, mục tiêu, đối tượng, phạm vi nghiên cứu và bố cục của đề tài. Các ý kiến thẩm định cũng tập trung góp ý hoàn thiện các nội dung cụ thể của đề cương các đề tài.

 

Theo đánh giá chung của Hội đồng, các đề cương được xây dựng tương đối chất lượng, thể hiện sự quan tâm, đầu tư nghiêm túc của các chủ nhiệm đề tài. Các đề tài được nghiên cứu bám sát định hướng phát triển của lĩnh vực nghiên cứu vì vậy có giá trị thực tiễn cao. Sau khi góp ý, một số đề tài được yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung tên, đối tượng, phạm vi nghiên cứu và một số nội dung trong bố cục đề tài.

 

 

Sau hai buổi làm việc, chủ nhiệm các đề tài đã nghiêm túc tiếp thu các ý kiến góp ý của Hội đồng xét duyệt, hoàn thiện đề cương, thuyết minh đề tài theo thời gian quy định.

H.H

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.