Lễ kết nạp Đảng viên mới của Chi bộ Viện Sử học

06/06/2020
Chiều ngày 5/6/2020, Chi bộ Viện Sử học đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng cho hai quần chúng ưu tú Ngô Hoàng Nam và Hoàng Thị Thanh Nga.

Được sự nhất trí của Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, ngày 05/06/2020, chi bộ Viện Sử học long trọng tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho hai đồng chí đoàn viên ưu tú Ngô Hoàng Nam và Hoàng Thị Thanh Nga vào Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Tham dự buổi lễ, có đồng chí Đinh Quang Hải - Bí thư chi bộ cùng các đồng chí trong Chi ủy và các Đảng viên chi bộ Viện Sử học.

 

 

Thực hiện nghị quyết Đại hội chi bộ về công tác xây dựng và phát triển Đảng, trong thời gian qua chi bộ Viện Sử học đã lãnh đạo chính quyền, công đoàn, đoàn thanh niên tổ chức nhiều phong trào thi đua, tích cực bồi dưỡng giúp đỡ các quần chúng ưu tú. Trải qua thời gian rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành trong các phong trào thi đua sôi nổi; được sự dìu dắt, giúp đỡ của Chi đoàn và Công đoàn Viện sử học, đồng chí Ngô Hoàng Nam và Hoàng Thị Thanh Nga đã tự khẳng định được bản thân, đạt nhiều kết quả trong công tác chuyên môn và hoạt động phong trào, hai đồng chí đều là những đoàn viên ưu tú được Chi đoàn xét và giới thiệu với Chi ủy để được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

 

 

 

Đồng chí Đinh Quang Hải- Bí thư chi bộ đã công bố và trao Quyết định kết nạp cho hai quần chúng Hoàng Thị Thanh Nga và Ngô Hoàng Nam vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Sau khi nhận Quyết định, trước cờ Tổ quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, hai đồng chí đảng viên mới đã tuyên thệ tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội.

 

 

Thay mặt cho Chi bộ, đồng chí Đinh Quang Hải chúc mừng hai đồng chí đã được vinh dự đứng trong hàng ngũ của đảng, đồng chí Bí thư chi Bộ ghi nhận những cố gắng trong suốt thời gian qua của đảng viên mới, yêu cầu hai đồng chí tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm trong việc tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu, học tập, nâng cao nhận thức chính trị và năng lực chuyên môn, góp phần xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh. Đồng thời xác định rõ các nhiệm vụ của người đảng viên, phân công nhiệm vụ cho đảng viên mới, phân công đảng viên chính thức trong Chi bộ tiếp tục giúp đỡ, dìu dắt đảng viên mới trong thời gian là đảng viên dự bị 12 tháng.

 

 

 

Hoàng Hà

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.