Viện Sử học thông báo về công tác cán bộ

02/09/2021

Ngày 31 tháng 8 năm 2021, Viện Sử học ra thông báo, thông tin tới viên chức, người lao động của đơn vị Quyết định của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam về công tác cán bộ.

Theo Quyết định số 1164/QĐ-KHXH do Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam kí ngày 23 tháng 8 năm 2021, bà Trần Thị Phương Hoa, Tiến sĩ, Nghiên cứu viên cao cấp, Phó Viện trưởng Viện Sử học, được giao điều hành mọi mặt hoạt động của Viện Sử học từ ngày 01 tháng 9 năm 2021.

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.