Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và bình bầu các danh hiệu thi đua năm 2021

11/01/2022
Sáng 15/12/2021 tại hội trường tầng 3, Viện Sử học tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và bình bầu các danh hiệu thi đua năm 2021.

       Hội nghị đã bầu ra Đoàn chủ tịch gồm có 2 đồng chí: đ/c Trần Thị Phương Hoa – Phó Viện trưởng được giao điều hành, đ/c Lê Quang Chắn – Phó Viện trưởng, phó bí thư chi bộ, chủ tịch công đoàn và bầu ra đồng chí Hoàng Thị Thanh Nga làm thư ký hội nghị.

       Thay mặt đoàn chủ tịch, đồng chí Trần Thị Phương Hoa – Phó Viện trưởng trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của Viện Sử học năm 2021. Hội nghị cũng đã được lắng nghe các bản báo cáo gắn liền với hoạt động của đơn vị. Đồng chí Lê Quang Chắn – Phó Viện trưởng, chủ tịch Công đoàn báo cáo hoạt động và thi đua của Công đoàn; đồng chí Ngô Hoàng Nam – trưởng ban Thanh tra nhân dân trình bày báo cáo công tác Thanh tra nhân dân năm qua. Hội nghị đã tiếp thu và lĩnh hội 15 ý kiến thảo luận trực tiếp của các viên chức tham dự, nhất trí thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2021.

      Tiếp theo đó, hội nghị tiến hành tổng kết công tác thi đua và bình bầu các danh hiệu thi đua khen thưởng năm 2021. Với những thành tích đã đạt được trong công tác nghiên cứu, đào tạo, phục vụ và các công tác khác, Viện Sử học đã bầu ra 5 tập thể lao động tiên tiến, 4 tập thể lao động xuất sắc và 6 chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 44 lao động tiên tiến.

      Kết thúc hội nghị, các tập thể phòng và toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động trong cơ quan biểu quyết nhất trí phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết, xây dựng kế hoạch công tác cụ thể, tích cực tham gia, giám sát hoạt động của cơ quan nhằm triển khai và thực hiện có hiệu quả.

Một số hình ảnh của hội nghị: 

 

 

 

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.