Hội nghị tổng kết công kết năm 2021, xác định phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của chi bộ Viện Sử học

11/01/2022
Ngày 24 tháng 12 năm 2021 tại Viện Sử học, Chi bộ Viện Sử học đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và giải pháp trọng tâm năm 2022. Tham dự hội nghị có Ban chi ủy Viện Sử học và 23 trên tổng số 24 Đảng viên trong Chi bộ.

        Thay mặt Ban chi ủy Viện Sử học, đồng chí Lê Quang Chắn – Phó bí thư chi bộ, Phó viện trưởng Viện Sử học trình bày báo cáo tổng kết công tác năm 2021, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2022.

         Năm 2021 vừa qua là một năm đặc biệt bởi tác động to lớn của đại dịch Covid 19, có ảnh hưởng trực tiếp đến mọi hoạt động nghiên cứu khoa học, học tập nâng cao trình độ cũng như các hoạt động của Chi bộ và các tổ chức chính trị - xã hội trong cơ quan. Song nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao , kịp thời của Ban Chi ủy, Ban lãnh đạo Viện Sử học, nhất là sự quyết tâm, ý thức trách nhiệm cao của các đảng viên nên những khó khăn từng bước được khắc phục, dần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

          Theo báo cáo, trong năm 2021, Chi bộ Viện Sử học luôn chú trọng công tác lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đề cao tinh thần trách nhiệm, tham gia xây dựng và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của đơn vị theo đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Cấp ủy, chi bộ tham gia xây dựng và lãnh đạo thực hiện chủ trương kiện toàn tổ chức, sắp xếp bộ máy và quy chế hoạt động của đơn vị, tham gia đóng góp ý kiến với lãnh đạo đơn vị về công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; nhận xét, đánh giá, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, khen thưởng đối với các công chức, viên chức trong đơn vị. Chi bộ đã thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát về sinh hoạt chi bộ. Các đảng viên trong các chi bộ luôn đoàn kết, nhất trí từ việc lãnh đạo tư tưởng, lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn trong phạm vi từng đơn vị đến việc xây dựng Đảng và chăm lo cho các tổ chức quần chúng.

  

 

Toàn cảnh hội nghị

 

         Công tác đảng viên và xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ trọng tâm của chi bộ. Công tác phát triển đảng viên mới luôn được quan tâm, chú trọng thông qua việc bố trí quần chúng tích cực vào những công việc có nhiều thử thách, khi có đủ điều kiện, chi bộ giới thiệu để bồi dưỡng phát triển Đảng. Công tác kiểm tra được thực hiện thường xuyên, chủ yếu là kiểm tra nề nếp sinh hoạt, thu nộp đảng phí, việc nghiên cứu học tập của đảng viên cũng như kế hoạch rèn luyện của Đảng viên. Các đồng chí Chi ủy viên đã chủ động với nhiệm vụ của mình trong việc triển khai nhiệm vụ chính trị và các nhiệm vụ khác; nhiều chủ trương của cấp ủy đã được triển khai kịp thời tại Chi bộ, đơn vị, nói chung đã duy trì được sự ổn định và kỷ luật trong Chi bộ. Có sự phối hợp, thống nhất cao giữa Chi uỷ và Thủ trưởng đơn vị trong công tác lãnh đạo, điều hành các mặt công tác của Đảng và chuyên môn.

          Năm 2022 là năm tiền đề quan trọng để Viện Sử học thi đua lập thành tích để chào mừng, hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập (1953-2023). Bởi vậy, Chi bộ Viện Sử học đề ra phương hướng hoạt động năm 2022 như : phát huy những kết quả đạt được năm 2021, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các tổ chức đoàn thể ra sức phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn và các mặt công tác khác, trong đó, trọng tâm là hoàn xuất sắc nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và học tập nâng cao trình độ chuyên môn.

         Cũng trong hội nghị chương trình, Hội nghị đã thực hiện công tác kiểm điểm năm 2021 đối với các đảng viên trong Chi bộ, đồng thời bầu các danh hiệu thi đua năm 2021 và trao quyết định công nhận Đảng viên chính thức cho hai đồng chí Ngô Hoàng Nam và Hoàng Thanh Nga.

 

 

Trao quyết định Đảng viên chính thức cho hai đồng chí

Hoàng Thị Thanh Nga và Ngô Hoàng Nam

 

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.