Chi đoàn Viện Sử học tham gia Ngày hội "Thanh niên với văn hóa các dân tộc Việt Nam"

01/05/2022
Thực hiện chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2022; nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi chào mừng đại hội đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn Khối các cơ quan Trung ương lần thứ IV và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027; thiết thực hưởng ứng nội dung Hội nghị văn hóa toàn quốc năm 2021, nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của tuổi trẻ, góp phần xây dựng, giữ gìn và phát huy những giá trị đặc sắc của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan Trung ương phối hợp với Ban quản lý Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam tổ chức Ngày hội “Thanh niên với văn hóa các dân tộc Việt Nam” năm 2022 tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam.

        Ngày hội là điều kiện để đoàn viên, thanh niên Khối các cơ quan Trung ương tìm hiểu, nâng cao hiểu biết về bản sắc văn hóa của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam, từ đó bồi đắp lòng yêu nước, yêu văn hóa, những giá trị, bản sắc truyền thống của dân tộc.

        Thông qua các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 19/4 góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của thế hệ trẻ trong công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa công đồng 54 dân tộc Việt Nam, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

        Ngày hội được tổ chức với những nội dung phong phú, thiết thực và đảm bảo các điều kiện phòng chống bệnh Covid-19. Các đoàn viên thanh niên chi đoàn Viện Sử học đã tích cực giao lưu cùng các chi đoàn đơn vị khác tham gia các hoạt động tập thể, tham gia trò chơi như kéo co, nhảy bao bố, đi cà kheo; tham dự các hoạt động của cộng đồng các dân tộc đang hoạt động hàng ngày tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Một số hình ảnh tham gia hoạt động trong Ngày hội "Thanh niên với văn hóa các dân tộc Việt Nam":

 

 

 

 

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.