Tọa đàm khoa học Phạm Thận Duật và chuyến đi sứ cuối cùng đến nhà Thanh năm 1883

01/04/2017

 

Ngày 23 tháng 3 năm 2017, tại Hội trường Viện Sử học đã diễn ra buổi tọa đàm khoa học Phạm Thận Duật và chuyến đi sứ cuối cùng đến nhà Thanh năm 1883. Diễn giả Vương Chí Cường đến từ Đại học Sư phạm Hải Nam, Trung Quốc.

 

Trong khuôn khổ một buổi Tọa đàm khoa học, tác giả đã trình bày một cách vắn tắt mục đích, nội dung và kết quả của sứ đoàn Việt Nam sang Thiên Tân năm 1883 do Phạm Thận Duật làm Chánh sứ, Nguyễn Thuật làm Phó sứ. Đoàn sứ do Phạm Thận Duật dẫn đầu được coi là sứ đoàn cuối cùng trong việc thực hiện lễ nghi ngoại giao truyền thống giữa Việt Nam và Trung Quốc.

 

PGS.TS. Đinh Quang Hải - Viện trưởng Viện Sử học phát biểu khai mạc

 

Buổi Tọa đàm khoa học đã thu hút đông đảo các cán bộ nghiên cứu, đặc biệt là các cán bộ nghiên cứu lịch sử Cổ - trung đại và Cận đại Việt Nam. Các ý kiến được đưa ra và thảo luận sôi nổi xung quanh vấn đề: sứ mệnh và vai trò của Phạm Thận Duật trong chuyến đi sứ đến Trung Quốc năm 1883; tình hình Việt Nam trong giai đoạn nửa cuối thế kỷ XIX, quan hệ giữa Việt Nam - Trung Quốc trong mối quan hệ với Pháp... Đây là dịp để chúng ta bổ sung thêm tư liệu về giai đoạn lịch sử này, có cái nhìn rộng hơn, rõ hơn về giai đoạn chuyển tiếp của Lịch sử Việt Nam.

 

 

Diễn giả (thứ 2 từ phải qua trái) đang trình bày tại buổi tọa đàm

 

 

Toàn cảnh buổi tọa đàm khoa học

 

Tọa đàm khoa học thành công đã mở ra cho các nhà nghiên cứu thêm nhiều hướng nghiên cứu mới, đồng thời mở ra cơ hội hợp tác, giao lưu học hỏi giữa các cán bộ Viện Sử học và các cán bộ thuộc Đại học Sư phạm Hải Nam trong thời gian tới.

 

                                                                                    Viện Sử học

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.