Phó Giáo sư-Tiến sĩ Đinh Quang Hải được bổ nhiệm chức danh Trưởng Khoa sử-Học Viện Khoa học xã hội (01/02/2017)

Ngày 17/01/2017, Học viện Khoa học xã hội-Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã long trọng công bố các Quyết định bổ nhiệm Trưởng khoa, Phó trưởng khoa, Trưởng đại diện, Phó trưởng đại diện. Tham dự buổi lễ có: PGS.TS. Bùi Nhật Quang - Ủy viên dự khuyết BCHTW Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; GS.TS. Phạm Văn Đức - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Giám đốc Học viện Khoa học xã hội; GS.TS. Võ Khánh Vinh - Nguyên Phó chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, nguyên Giám đốc Học viện Khoa học xã hội; cùng ban lãnh đạo, các trưởng khoa, phó trưởng khoa, cán bộ, công chức, viên chức Học viện Khoa học xã hội.

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 9 - 2018 (01/11/2018)

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 9-2018 có bài viết của các tác giả: Đinh Quang Hải, Nguyễn Minh Tường, Dương Duy Bằng - Vũ Đức Liêm, Lưu Văn Quyết, Đổng Thành Danh, Đỗ Danh Huấn, Lư Vĩ An, Trần Thị Vinh

Nông thôn và Đô thị Việt Nam-Lịch sử, thực trạng và khuynh hướng biến đổi (04/04/2018)

Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản: 2018
Kích thước: 16x24
Số trang: 619
Nông thôn và đô thị ở Việt Nam truyền thống cũng như hiện tại có mối quan hệ qua lại và thường xuyên, cuốn sách của GS.TS.NGND Nguyễn Quang Ngọc sẽ cung cấp cho bạn đọc một cái nhìn ban đầu về hai thực thể nông thôn và đô thị cũng như mối liên hệ giữa chúng.

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.