Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ

19/09/2012

Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ là một bộ sách được biên soạn dưới triều Nguyễn theo thể loại Hội điển. Thể loại này được đặt ra nhằm ghi chép lại các điển pháp, quy chuẩn và các dữ kiện liên quan đến tổ chức và hoạt động của một triều đại, một Nhà nước.

 

Bộ Hội điển này làm theo chỉ dụ của nhà vua các năm Thiệu Trị thứ 3 (1843), Thiệu Trị thứ 6 (1846), Tự Đức thứ 3 (1850) và đến năm Tự Đức thứ 4 (1851) làm xong. Sách biên chép tất cả các dụ chỉ, sắc lệnh, chiếu chỉ, v.v... đã đem thi hành, kể từ năm Gia Long thứ nhất (1802) đến năm Tự Đức thứ 4 (1851). Người tham gia việc toản tu sách này, ngoài các tổng lý giám tu như Miên Định, Miên Nghi, Vũ Xuân Cẩn, Trương Đăng Quế, Phan Thanh Giản v.v... có các quan lại cả sáu Bộ và các Nha, mỗi Bộ khoảng 15 người. Thể thức làm sách chia theo từng môn loại: "Đại Nam hội điển sự lệ, một bộ sách ghi chép tương đối đầy đủ các chiếu chỉ, tấu sớ, phiếu dụ của triều đình nhà Nguyễn về các việc đem thi hành, nhiều khi sửa đổi các lệ cũ, thuộc cả sáu Bộ và các Ty. Sách chia riêng từng công việc thuộc từng Bộ, từng Ty. Sách Hội điển chứa đựng nhiều tài liệu về sử cận đại rất tinh tường, chính xác, mặc dầu có nhiều sai lầm về các chữ in... "  

Quốc sử quán triều NguyễnXem tin phát hành ngày:

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN SỬ HỌC - VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

Bản quyền thuộc về Viện Sử Học
Copyright 2023- Viện Sử Học
Địa chỉ: Số 38, phố Hàng Chuối, Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Điện thoại: (024)39713200
Email: viensuhoc@vass.gov.vn