Chương trình nghiên cứu khoa học cấp bộ qua các giai đoạn của Viện Sử học
(12/07/2022)
Chương trình nghiên cứu khoa học cấp bộ qua các giai đoạn của Viện Sử học
Đề tài cấp Bộ giai đoạn (1991-1998)
(11/05/2013)
06 đề tài cấp Bộ
Đề tài cấp bộ giai đoạn (1986-1990)
(11/05/2013)
03 công trình đề tài cấp Bộ
Từ năm 2005 đến năm 2014
(11/11/2012)
Từ năm 2005 đến năm 2014
Xem tin phát hành ngày:

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN SỬ HỌC - VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

Bản quyền thuộc về Viện Sử Học
Copyright 2023- Viện Sử Học
Địa chỉ: Số 38, phố Hàng Chuối, Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Điện thoại: (024)39713200
Email: viensuhoc@vass.gov.vn