Công khai số liệu điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2024 của Viện Sử học

02/07/2024

Nội dung công khai: Công khai số liệu điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2024 của Viện Sử học (theo biểu đính kèm). Quyết định Số: 96/QĐ-VSH

- Hình thức công khai: 
Công bố trong phiên họp thường niên của Viện Sử học
Niêm yết tại bảng tin cơ quan trụ sở Viện Sử học
Trên cổng thông tin điện tử của Viện Sử học
- Thời gian công khai: Ngày 27/06/2024
Viện Sử học cũng đã ban hành Quyết định số 96/QĐ-VSH về việc công khai Quyết định dự toán ngân sách năm 2024 của Viện Sử học (theo file đính kèm). 

 Xem tin phát hành ngày:

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN SỬ HỌC - VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

Bản quyền thuộc về Viện Sử Học
Copyright 2023- Viện Sử Học
Địa chỉ: Số 38, phố Hàng Chuối, Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Điện thoại: (024)39713200
Email: viensuhoc@vass.gov.vn