Hành trình về nguồn tại Tân Trào, huyện Sơn Dương, Tuyên Quang

03/11/2023

Hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Viện Sử học (02/12/1953 - 02/12/2023), ngày 02/11/2023, Viện Sử học đã tổ chức chuyến Về nguồn với mục đích tìm hiểu lịch sử, truyền thống của Ban Nghiên cứu Lịch sử - Địa lý - Văn học tại Nhà bia kỷ niệm tại Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Tham gia chuyến đi Về nguồn, bên cạnh đông đảo cán bộ, viên chức đang công tác tại Viện Sử học, có sự tham dự của PGS. TS. Trần Đức Cường (nguyên Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, nguyên Viện trưởng Viện Sử học), PGS. TS. Nguyễn Văn Nhật (nguyên Viện trưởng Viện Sử học).

Trở lại thăm Nhà bia kỷ niệm Ban Nghiên cứu Lịch sử -  Địa lý - Văn học, tiền thân của Viện Sử học cũng như Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam hiện nay, mỗi thành viên trong đoàn đã ôn lại quá trình ra đời và phát triển của Ban Nghiên cứu Lịch sử -  Địa lý - Văn học (gọi tắt là Ban Sử - Địa - Văn). Theo đó, Ban Sử - Địa - Văn (từ giữa năm 1954 đổi gọi là Ban Văn - Sử - Địa) trực thuộc Ban Bí thư Trung ương Đảng, ra đời ngày 02/12/1953 (theo Nghị quyết số 34/NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam), lúc đầu gồm 06 thành viên, do GS. VS Trần Huy Liệu làm Trưởng ban. Sự ra đời của Ban Sử - Địa - Văn là một sự kiện quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của khoa học xã hội Việt Nam.

Năm 1954, sau khi Thủ đô được giải phóng, cùng với các cơ quan khác của Trung ương, Ban Sử - Địa - Văn chuyển về Hà Nội. Năm 1956, theo yêu cầu phát triển của đất nước để phù hợp với việc quản lý nhà nước, Ban Nghiên cứu Văn - Sử - Địa từ chỗ là cơ quan của Đảng chuyển về trực thuộc Bộ Giáo dục.

Ngày 4-3-1959, Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa đã ký Sắc lệnh thành lập Ủy ban Khoa học Nhà nước trực thuộc Hội đồng Chính phủ. Ngày 6-2-1960, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 039-TTg thành lập Viện Sử học (thuộc Ủy ban Khoa học Nhà nước), với nhiệm vụ quan trọng là “căn cứ vào đường lối của Đảng và Chính phủ, nghiên cứu lịch sử theo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, phục vụ sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và sự nghiệp đấu tranh thực hiện thống nhất nước nhà, góp phần vào cuộc đấu tranh cho hòa bình và chủ nghĩa xã hội thế giới”.

Trong những giai đoạn tiếp theo, Viện Sử học phát triển đồng hành với Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (với các tên gọi khác nhau, từ tháng 10-1965 trực thuộc Viện Khoa học xã hội, từ tháng 6-1967 trực thuộc Ủy ban Khoa học xã hội Việt Nam, từ năm 1993 trực thuộc Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia, từ năm 2004 trực thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam và từ tháng 12-2012 trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam).

 Trải qua 70 năm xây dựng và phát triển, Viện Sử học đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trong công tác nghiên cứu khoa học xã hội, có nhiều đóng góp quan trọng, giá trị cho công cuộc xây dựng, bảo vệ tổ quốc và phát triển đất nước.

Chuyến đi Về nguồn của Viện Sử học đã diễn ra thành công rực rỡ, vừa để “ôn cố tri tân” vừa là sợi dây kết nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa các thế hệ cán bộ, viên chức của Viện Sử học xưa và nay. Kết quả của chuyến đi đã tạo thêm động lực, tinh thần đoàn kết, góp phần xây dựng Viện Sử học ngày càng phát triển toàn diện, bền vững, xứng đáng với bề dày truyền thống 70 năm lịch sử.

Viện Sử học chụp ảnh lưu niệm tại Khu nhà bia kỷ niệm.

 

 

 


N.C.L


Xem tin phát hành ngày:

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN SỬ HỌC - VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

Bản quyền thuộc về Viện Sử Học
Copyright 2023- Viện Sử Học
Địa chỉ: Số 38, phố Hàng Chuối, Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Điện thoại: (024)39713200
Email: viensuhoc@vass.gov.vn