Lễ Kỷ niệm 70 năm thành lập Viện Sử học (1953-2023)

28/11/2023

Sáng ngày 28/11/2023, tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, Viện Sử học trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 70 năm thành lập Viện Sử học (1953-2023) và đón nhận Bằng khen của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Tới dự lễ kỷ niệm, về phía Viện Hàn lâm có TS. Phan Chí Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; đại diện Lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam. Về phía các cơ quan Trung ương có PGS.TS. Trần Đức Cường, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm, nguyên Viện trưởng Viện Sử học; đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại diện Văn phòng Chính phủ. Về các trường đại học có đại diện Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội); khoa Lịch sử thuộc các Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh), Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Sư phạm 2, Đại học Sư phạm Thái Nguyên, Đại học Vinh, Đại học Hồng Đức; đại diện của các viện nghiên cứu như Viện Lịch sử Đảng, Viện Hồ Chí Minh và các Lãnh tụ của Đảng (thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh), Viện Lịch sử Quân sự (Bộ Quốc phòng), Cục Khoa học, chiến lược và Lịch sử công an (Bộ Công an); đại diện của Tạp chí Lịch sử Đảng, Lịch sử Quân sự, Tạp chí Xưa và Nay. Về các cơ quan quản lý ở Trung ương và địa phương, có đại diện Cục Di sản văn hóa, Bảo tàng Lịch sử quốc gia (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám Hà Nội; các sở, ngành và đơn vị trực thuộc Sở của các tỉnh, thành phố như Hà Nội, Hải Phòng, Cao Bằng, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Thừa Thiên Huế… Đại diện một số dòng họ như dòng họ Nguyễn Cảnh Việt Nam, dòng họ Nguyễn Quý - Đại Mỗ (Hà Nội), dòng họ Trần và Công ty cổ phần Tập đoàn Hương Sen tỉnh Thái Bình; dòng họ Nguyễn Trọng - Trung Cần (Nghệ An), họ Hà Việt Nam; đại diện Quỹ Giải thưởng Phạm Thận Duật, Quỹ đổi mới sáng tạo Vingroup, công ty TNHH Đông Dương Vina… cùng nhiều tập thể, cá nhân nhà khoa học có nhiều gắn bó với Viện Sử học.

Về phía Viện Sử học có TS. Lê Quang Chắn, Phó Viện trưởng điều hành; PGS.TS. Nguyễn Văn Nhật, nguyên Viện trưởng; PGS.TS Đinh Quang Hải, nguyên Viện trưởng; PGS.TS. Nguyễn Đức Nhuệ, Chủ tịch Hội đồng khoa học Viện Sử học, nguyên Phó Viện trưởng phụ trách; TS. Trần Thị Phương Hoa, nguyên Phó Viện trưởng điều hành. Đặc biệt là sự hiện diện đông đủ của các thế hệ cán bộ, viên chức, người lao động đã và đang công tác tại Viện Sử học qua các thời kỳ.

Trong diễn văn khai mạc, TS. Lê Quang Chắn - Phó Viện trưởng điều hành Viện Sử học đã khái quát quá trình hình thành, phát triển và những thành tựu nổi bật của Viện Sử học trong 70 năm qua. Theo đó, Viện Sử học, tiền thân là Tổ Lịch sử thuộc Ban Nghiên cứu Lịch sử, Địa lý, Văn học được thành lập ngày 2-12-1953 tại chiến khu Việt Bắc theo Quyết định số 34 NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam. Sự ra đời của Ban Nghiên cứu Lịch sử - Địa lý - Văn học (sau đổi thành Ban Nghiên cứu Văn - Sử - Địa) đánh dấu một bước phát triển mới của khoa học xã hội Việt Nam, trong đó có khoa học lịch sử. Trong Ban Nghiên cứu Lịch sử - Địa lý - Văn học, Tổ Lịch sử đóng vai trò trung tâm. Trong số các thành viên sáng lập và lãnh đạo Ban lúc đó có 4 thành viên của Tổ Lịch sử, gồm: Trần Huy Liệu, Tôn Quang Phiệt, Minh Tranh và Trần Đức Thảo. GS. VS. Trần Huy Liệu là Trưởng ban, đồng thời là người trực tiếp phụ trách Tổ Lịch sử.

TS. Lê Quang Chắn, Phó Viện trưởng điều hành Viện Sử học trình bày diễn văn khai mạc

Sang năm 1960, để đáp ứng yêu cầu phát triển của khoa học phục vụ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày 6-2-1960, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 039-TTg thành lập Viện Sử học thuộc Ủy ban Khoa học Nhà nước. Cơ quan ngôn luận của giới sử học Việt Nam từ tập san mang tên Văn Sử Địa được chuyển thành Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử. Sự ra đời của Viện Sử học là một bước tiến trên con đường xây dựng một Viện nghiên cứu đầu ngành về sử học nói riêng và về khoa học xã hội ở nước ta, nói chung.

Trải qua nhiều lần thay đổi, hiện nay cơ cấu tổ chức của Viện Sử học bao gồm Lãnh đạo Viện, Hội đồng khoa học, 8 phòng nghiên cứu và chức năng: Phòng Nghiên cứu Lịch sử Cổ - Trung đại Việt Nam, Phòng Nghiên cứu Lịch sử Cận đại Việt Nam, Phòng Nghiên cứu Lịch sử Hiện đại Việt Nam, Phòng Nghiên cứu Lịch sử Địa phương và Chuyên ngành, Phòng Nghiên cứu Lịch sử Thế giới, Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, Phòng Hành chính - Tổng hợp, Phòng Quản lý khoa học và Thư viện.

Số lượng cán bộ của Viện ngày càng được bổ sung từ nhiều nguồn khác nhau, chủ yếu là từ các trường đại học trong nước và nước ngoài. Vào năm 1975, số cán bộ của Viện đông nhất, lên đến 80 người. Hiện nay, Viện Sử học có 50 cán bộ, viên chức, người lao động (trong đó có 41 cán bộ có trình độ trên đại học, gồm 2 phó giáo sư - tiến sỹ, 27 tiến sỹ và 12 thạc sỹ).

Sự lớn mạnh của Viện Sử học cũng như sự phát triển của đội ngũ cán bộ khoa học của Viện đã góp phần quan trọng vào việc hình thành và phát triển một số cơ quan nghiên cứu khác của Viện Hàn lâm. Nhiều cán bộ, trong đó có những cán bộ cốt cán, đầu ngành của Viện Sử học được điều động sang công tác tại các Viện mới thành lập như Viện Khảo cổ học, Viện Dân tộc học, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, Viện Thông tin Khoa học Xã hội, Viện Nghiên cứu Hán Nôm, Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, Tạp chí Khoa học Xã hội, Viện Xã hội học...

Hiện nay, trên cơ sở Nghị định số 99/2017/NĐ-CP của Chính phủ, ngày 26 tháng 10 năm 2021, Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam đã ra Quyết định số 1381/QĐ-KHXH Quy định chức năng, nhiệm vụ của Viện Sử học. Gần đây nhất, ngày 14/11/2023, Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam ban hành Quyết định số 1546/QĐ-KHXH quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Sử học. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để Viện Sử học triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới.

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được Đảng và Nhà nước cũng như Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam quy định, TS. Lê Quang Chắn, Phó Viện trưởng điều hành Viện Sử học nhấn mạnh: trong 70 năm qua, các hoạt động của Viện Sử học tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm: (1) Nghiên cứu những vấn đề cơ bản của lịch sử Việt Nam; (2) Biên soạn các bộ thông sử; (3) Sưu tầm, nghiên cứu, dịch thuật và công bố tư liệu lịch sử, biên soạn các bộ sách công cụ; (4) Thực hiện những nhiệm vụ chính trị do Đảng và Nhà nước giao; (5) Tham gia thẩm định các chương trình, kế hoạch về văn hóa, khoa học xã hội, hợp tác với các ngành, các địa phương và quốc tế; (6) Đào tạo đội ngũ cán bộ nghiên cứu lịch sử.

Trong quá trình xây dựng và phát triển, tập thể Viện Sử học luôn chăm lo xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết trong cơ quan. Mỗi cán bộ, viên chức, người lao động đều coi “đoàn kết là tài sản quý giá, là truyền thống đáng trân trọng” do GS.VS. Trần Huy Liệu và các thế hệ cán bộ tiếp theo của cơ quan để lại. Mỗi bước trưởng thành, phát triển của Viện Sử học đều gắn liền với sự phát triển và thắng lợi của cách mạng Việt Nam cũng như sự phát triển của Viện Hàn lâm. Đảng và Nhà nước đánh giá cao những thành tựu, cống hiến, cũng như của các thế hệ cán bộ của Viện Sử học và trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: Năm 1980, Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã trao tặng Viện Sử học Huân chương Lao động hạng Nhất và Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử Huân chương Lao động hạng Nhì. Năm 1998, trong dịp Kỷ niệm 45 năm thành lập, Viện Sử học vinh dự được Nhà nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất. Đặc biệt, năm 2000, Viện Sử học vinh dự được Đảng và Nhà nước phong tặng Danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ Đổi mới.

Cùng với những danh hiệu cao quý mà tập thể Viện Sử học được phong tặng, nhiều nhà khoa học của Viện đã được Nhà nước trao tặng các phần thưởng cho các công trình nghiên cứu, trong đó có:

- 6 nhà khoa học được nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh về các công trình khoa học, đó là: GS. VS. Trần Huy Liệu, GS. VS. Nguyễn Khánh Toàn, GS. Trần Văn Giàu, GS. Đào Duy Anh, GS. Trần Văn Giáp, GS. Trần Đức Thảo.

- 8 nhà khoa học được nhận Giải thưởng Nhà nước cho các công trình nghiên cứu khoa học, đó là: Nhà sử học Hoa Bằng, Nguyễn Lương Bích, GS. Văn Tân, GS. Nguyễn Hồng Phong, GS. Văn Tạo (2 đợt), PGS. TS Nguyễn Danh Phiệt, PGS. TS. Dương Kinh Quốc và nhiều tác giả tham gia biên soạn các công trình tập thể.

- Nhiều cán bộ của Viện đã vinh dự được nhận các phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước: Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới (GS. Trần Văn Giàu); Huân chương Hồ Chí Minh (GS. VS. Trần Huy Liệu, GS. VS. Nguyễn Khánh Toàn, GS. Trần Văn Giàu), Huân chương Độc lập (GS. Trần Văn Giàu, GS. Văn Tân); nhiều cán bộ của Viện được trao tặng Huân chương Lao động, Huân chương kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, cùng nhiều huân, huy chương, kỷ niệm chương khác.

Những phần thưởng cao quý đó chính là nguồn động lực vô cùng to lớn để Viện Sử học tiếp tục thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao phó. Ghi nhận những thành tựu đóng góp của Viện Sử học trong những năm gần đây, Chủ tịch Phan Chí Hiếu đã ra Quyết định khen thưởng số 1190/QĐ-KHXH ngày 06/9/2023 cho tập thể Viện Sử học, Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử vì đã có nhiều thành tích, đóng góp trong sự nghiệp xây dựng và phát triển Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

TS. Phan Chí Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu

Phát biểu chúc mừng Viện Sử học, thay mặt Đảng ủy, Lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Chủ tịch Phan Chí Hiếu đánh giá cao những thành tích, sự nỗ lực và đóng góp to lớn của Viện Sử học, đặc biệt, trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học đã làm sáng rõ quá trình giữ nước, hình thành dân tộc, phê phán các quan điểm phi lịch sử hoặc bóp méo, xuyên tạc lịch sử… góp phần nâng cao vị thế của ngành Sử học trong và ngoài nước. Tính đến năm 2023, Viện Sử học đã xuất bản hơn 500 đầu sách trong đó có những bộ sách lớn hết sức có giá trị, 600 số tạp chí lịch sử với 5.300 bài viết có chất lượng cao, 6 nhà khoa học nhận giải thưởng Hồ Chí Minh, 8 nhà khoa học nhận giải thưởng Nhà nước cho các công trình và cụm công trình nghiên cứu... Chủ tịch Phan Chí Hiếu cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức qua các thời kỳ đã đoàn kết, chung sức vượt qua những khó khăn, vất vả, phát huy truyền thống đoàn kết, chung tay góp sức xây dựng Viện Sử học trưởng thành, lớn mạnh như ngày hôm nay; đồng thời cảm ơn các cơ quan, tổ chức, các nhà khoa học, các cộng tác viên của Viện Sử học đã luôn quan tâm, hỗ trợ, đồng hành cùng đơn vị và mong muốn tiếp tục nhận được nhiều sự quan tâm, giúp đỡ hơn nữa của các chuyên gia, các nhà khoa học, các tổ chức, cơ quan, ban, ngành, địa phương trong thời gian tới.

Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, TS. Phan Chí Hiếu trao tặng Bằng khen cho Viện Sử học và Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của Viện Sử học còn gặp một số khó khăn nhất định. Chủ tịch Phan Chí Hiếu đề nghị tập thể lãnh đạo, cán bộ, viên chức, người lao động của Viện Sử học tiếp tục nỗ lực, cố gắng vượt qua mọi khó khăn thách thức, phát huy truyền thống, tinh thần đoàn kết, trí tuệ và tập trung thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ với một số nhóm nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, cần tiếp tục phát huy, khẳng định hơn nữa vị thế của Viện là một cơ quan nghiên cứu uy tín hàng đầu về khoa học lịch sử của đất nước; nâng cao vai trò của ngành sử học nước nhà trên trường quốc tế, trong đó cần tập trung nghiên cứu những công trình sử học lớn, làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn; chú trọng tổng kết kinh nghiệm; Dự báo những vấn đề xu hướng mới; kịp thời tham mưu cung cấp những vấn đề lý luận khoa học cho Đảng và Nhà nước.

Thứ hai, tăng cường đào tạo đội ngũ cán bộ nghiên cứu, nhất là đội ngũ cán bộ trẻ, có tâm huyết với nghề, có năng lực nghiên cứu và phẩm chất đạo đức tốt; Chú trọng đào tạo đội ngũ nghiên cứu chuyên sâu, chất lượng cao, góp phần hình thành chuyên gia đầu ngành, khắc phục tình trạng hẫng hụt chuyên gia đầu ngành.

Thứ ba, kiện toàn tổ chức bộ máy của Viện theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, tăng cường kỷ luật hành chính; Chú trọng hoàn thiện các quy chế, quy định của Viện và chấp hành nghiêm quy chế làm việc của Viện Hàn lâm.

Thứ tư, đổi mới lề lối làm việc, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, phát huy hơn nữa tính chủ động sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao; Chủ động, tích cực phối hợp công tác với các đơn vị trong và ngoài Viện Hàn lâm.

Thứ năm, phát huy truyền thống đoàn kết nghĩa tình; Chú trọng xây dựng môi trường học tập liêm chính, từng thành viên của Viện cần nâng cao hơn nữa tinh thần đoàn kết vì mục tiêu phát triển của Viện; Cấp Ủy và tập thể Lãnh đạo của Viện điều hành công việc một cách khoa hoc, dân chủ, minh bạch, khách quan và công bằng.

Phát biểu đáp từ, TS. Lê Quang Chắn, Phó Viện trưởng điều hành thay mặt Viện Sử học tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Viện Hàn lâm và khẳng định: với truyền thống đoàn kết, thống nhất, với lòng hăng say học tập và lao động, toàn thể cán bộ, viên chức Viện Sử học sẽ cố gắng vươn lên, tích cực xây dựng đội ngũ, nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao để xứng đáng với những thành tựu trong 70 năm qua và đáp ứng được những đòi hỏi của sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế hiện nay, xứng đáng là đơn vị Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.

Nhân dịp này, Viện Sử học nhận được nhiều lời chúc mừng, lẵng hoa tươi thắm của các đại biểu tham dự cũng như các cơ quan, ban, ngành, các thế hệ nghiên cứu sinh, các đối tác trong và ngoài Viện Hàn lâm./.

GS.TS. Hoàng Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội)

phát biểu cảm tưởng tại buổi Lễ

Nhà Sử học Dương Trung Quốc, Nguyên Phó Viện trưởng Viện Sử học phát biểu tại buổi lễ

TS. Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế

đại diện cho thế hệ nghiên cứu sinh được đào tạo tại Viện Sử học phát biểu cảm tưởng tại buổi Lễ

TS. Phạm Thị Hồng Hà đại diện cho cán bộ trẻ Viện Sử học phát biểu tại buổi Lễ.

Một số hình ảnh khác tại buổi Lễ: 

Chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị 

Chụp ảnh lưu niệm cùng các thế hệ cán bộ đã và đang công tác tại Viện Sử học

Đại biểu tham quan khu trưng bày các công trình tiêu biểu của Viện Sử học trong 70 năm xây dựng và phát triển

Tiết mục văn nghệ đặc sắc chào mừng tại buổi Lễ

 

 

 


N.C.L


Xem tin phát hành ngày:

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN SỬ HỌC - VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

Bản quyền thuộc về Viện Sử Học
Copyright 2023- Viện Sử Học
Địa chỉ: Số 38, phố Hàng Chuối, Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Điện thoại: (024)39713200
Email: viensuhoc@vass.gov.vn