Quyết định Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2023 của Viện Sử học

05/07/2024

Ngày 4 tháng 7 năm 2024, Viện Sử học đã có công văn Số 156/VSH-HCTH gửi Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (qua Ban Kế hoạch - Tài chính) báo cáo về việc công khai quyết toán ngân sách năm 2023 của Viện Sử học.

1. Nội dung công khai:

a/ Công khai thuyết minh và tình hình thực hiện dự toán NSNN năm 2023: Chi tiết kèm phụ biểu

b/ Công khai số liệu thực hiện dự toán NSNN năm 2023 theo mẫu 03 ban hành kèm thông tư số 90/2018/TT-BTC kèm văn bản này.

2. Hình thức công khai:

Công bố trong phiên họp thường niên của Viện Sử học.

- Niêm yết tại bảng tin cơ quan trụ sở Viện Sử học.

- Trên cổng thông tin điện tử của Viện Sử học.

3. Thời gian công khai: ngày 5/7/2024.

 Xem tin phát hành ngày:

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN SỬ HỌC - VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

Bản quyền thuộc về Viện Sử Học
Copyright 2023- Viện Sử Học
Địa chỉ: Số 38, phố Hàng Chuối, Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Điện thoại: (024)39713200
Email: viensuhoc@vass.gov.vn