Quyết định dự toán điều chỉnh ngân sách năm 2024 của Viện Sử học

09/05/2024

Ngày 8 tháng 5 năm 2024, Viện Sử học đã có công văn số 101/VSH-HCTH gửi Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (qua Ban kế hoạch - tài chính) báo cáo về việc công khai Dự toán điều chỉnh ngân sách năm 2024.

Nội dung công khai:

Công khai Dự toán ngân sách năm 2024 theo Quyết định số 345/QĐ-KHXH ngày 8/5/2024

- Hình thức công khai: 

Công bố trong phiên họp thường niên của Viện Sử học

Niêm yết tại bảng tin cơ quan trụ sở Viện Sử học

Trên cổng thông tin điện tử của Viện Sử học

- Thời gian công khai: Ngày 5/9/2024

Viện Sử học cũng đã ban hành Quyết định số 38/QĐ-VSH về việc công khai Quyết định dự toán ngân sách năm 2024 của Viện Sử học (theo file đính kèm). 

 

 

 


Viện Sử học


Xem tin phát hành ngày:

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN SỬ HỌC - VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

Bản quyền thuộc về Viện Sử Học
Copyright 2023- Viện Sử Học
Địa chỉ: Số 38, phố Hàng Chuối, Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Điện thoại: (024)39713200
Email: viensuhoc@vass.gov.vn