Quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Viện Sử học (02/12/1953 - 02/12/2023)

09/11/2023

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM

70 NĂM NGÀY THÀNH LẬP VIỆN SỬ HỌC (2/12/1953 - 2/12/2023)

(Kèm theo Quyết định số 100/QĐ-VSH ngày 08/8/2022 của Viện Sử học)

 

 1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 1. Mục đích
 • Tổng kết, đánh giá những thành quả về quá trình xây dựng và phát triển 70 năm qua của Viện Sử học.
 • Gặp mặt các cán bộ của Viện qua các thời kỳ, phát huy truyền thống gắn bó, đoàn kết của Viện.
 1. Yêu cầu
 • Tổ chức trang trọng, hiệu quả, thiết thực.
 • Lê kỷ niệm là ngày hội của toàn thể các cán bộ viên chức đã, đang làm việc tại Viện Sử học.
 1. BAN TỔ CHỨC
 1. Thành viên
 • Bà Trần Thị Phương Hoa, Phó Viện trưởng điều hành: Trưởng ban
 • Ông Lê Quang Chắn, Phó Viện trưởng: Phó Trưởng ban
 • Ông Trần Đức Cường, Chủ tịch Hội KHLS Việt Nam: Thành viên
 • Ông Nguyễn Văn Nhật, Phó Tổng thư ký Hội KHLS Việt Nam: Thành viên
 • Ông Đinh Quang Hải, Tổng biên tập Tạp chí NCLS: Thành viên
 • Ông Nguyễn Đức Nhuệ, Chủ tịch HĐKH Viện Sử học: Thành viên
 • Bà Hoàng Thị Thanh Nga, Trưởng phòng HC-TH: Thành viên
 1. Trách nhiệm của Ban Tổ chức

Ban Tổ chức có nhiệm vụ lập kế hoạch và tổ chức thành công Lễ Kỷ niệm 70 năm thành lập Viện Sử học.

 1. CÁC TIỂU BAN GIÚP VIỆC BAN TỔ CHỨC
 1. Tiểu ban biên tập kỷ yếu
  1. Thành viên
 • Bà Trần Thị Phương Hoa: Trưởng tiểu ban
 • Ông Đinh Quang Hải: Thành viên
 • Ông Nguyễn Đức Nhuệ: Thành viên
 • Ông Lê Quang Chắn: Thành viên
 • Bà Phạm Thị Quế Liên: Thành viên
 • Bà Hoàng Thị Thanh Nga: Thành viên
 • Ông Ngô Hoàng Nam: Thành viên
  1. Nhiệm vụ
 • Xây dựng bố cục, nội dung và hình thức của cuốn 70 năm Viện Sử học: Gương mặt và thành tựu;
 • Xây dựng mẫu khai thông tin chung, biên tập, bổ sung các tư liệu, bài viết mới để hoàn thành cuốn sách.
 • Nhận thông tin của các phòng, bộ phận gửi về và tổng hợp thành bản thảo gửi NXB.
 1. Tiểu ban tài chính, hậu cần
  1. Thành viên
 • Bà Hoàng Thị Thanh Nga: Trưởng tiểu ban
 • Bà Nguyễn Thu Thủy: Thành viên
 • Bà Vũ Thị Tâm: Thành viên
 • Bà Nguyễn Công Lý: Thành viên
 • Bà Nguyễn Thu Hạnh: Thành viên
  1. Nhiệm vụ
 • Lập dự trù kinh phí tổng thể cho toàn bộ các hoạt động.
 • Mua sắm các hạng mục cần thiết cho Lễ kỷ niệm.
 • Chuẩn bị tiệc trà, tiệc trưa cho Lễ kỷ niệm, các hoạt động hướng tới Lễ kỷ niệm.
 • Chuẩn bị quà lưu niệm cho khách mời.
 • Tổ chức chương trình Về nguồn.
 • Làm Thư mời tài trợ (nếu thực hiện).
 1. Tiểu ban văn nghệ, phong trào
  1. Thành viên
 • Ông Nguyễn Quốc Sinh:  Trưởng tiểu ban
 • Bà Bùi Thị Hà: Thành viên
 • Ông Đỗ Xuân Trường: Thành viên
 • Bà Mai Thị Huyền: Thành viên
 • Bà Vũ Thị Tâm: Thành viên
  1. Nhiệm vụ
 • Lên kế hoạch và tổ chức các hoạt động phong trào hướng đến Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Viện.
 • Tổ chức thực hiện chương trình văn nghệ chào mừng trong Lễ kỷ niệm.
 1. Tiểu ban kỹ thuật, cơ sở vật chất
  1. Thành viên
 • Ông Ngô Hoàng Nam: Trưởng tiểu ban
 • Bà Trần Thị Nhung: Thành viên
 • Ông Lê Văn Phong: Thành viên
 • Ông Nguyễn Văn Bảo: Thành viên
 • Ông Đỗ Xuân Trường: Thành viên
 • Ông Đỗ Danh Huấn: Thành viên
  1. Nhiệm vụ
 • Liên hệ các cơ quan chức năng để thuê/mượn hội trường, địa điểm tổ chức Lễ kỷ niệm và các hoạt động hướng tới Lễ kỷ niệm.
 • Chuẩn bị sân khấu văn nghệ, thiết bị kỹ thuật, âm thanh, ánh sáng… cho Lễ kỷ niệm và các hoạt động hướng tới Lễ kỷ niệm.
 • Chuẩn bị phương án trực sơ cứu y tế trong thời gian diễn ra sự kiện.
 • Tổ chức quay phim, chụp ảnh sự kiện.
 • Phối hợp với tiểu ban kỷ yếu (thực hiện phần kỹ thuật).
 • Thiết kế hình ảnh nhận diện kỷ niệm 70 năm Viện Sử học.
 1. Tiểu ban liên lạc, khánh tiết
  1. Thành viên
 • Ông Nguyễn Văn Biểu: Trưởng tiểu ban
 • Bà Nguyễn Thị Phương Nhung: Thành viên
 • Ông Bùi Văn Huỳnh: Thành viên
 • Ông Phan Đăng Thuận: Thành viên
 • Bà Hoàng Thị Hà: Thành viên
 • Bà Trương Thị Hải: Thành viên
 • Bà Trương Thị Phương: Thành viên
 • Bà Trương Thùy Dung: Thành viên
 • Bà Phạm Thị Hồng Hà: Thành viên
  1. Nhiệm vụ
 • Lập danh sách, liên lạc, thông tin, trao đổi với các cựu Nghiên cứu sinh, cựu cán bộ của Viện.
 • Thiết kế, in ấn và gửi Giấy mời.
 • Đón tiếp, ghi danh, hướng dẫn cho đại biểu, khách mời về tham dự.
 • Phát quà tặng, tài liệu… trong Lễ kỷ niệm và các hoạt động hướng tới Lễ kỷ niệm.
 • Trang trí khánh tiết hội trường.
 • Lễ tân cho hội thảo và lễ kỷ niệm.
 • Liên hệ Quỹ VinIF để xin tài trợ hội thảo.
 • Giao công văn, giấy mời… trong trường hợp cần thiết.
 1. CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ
 1. Hội thảo khoa học
 • Tên Hội thảo: “Nông thôn và làng xã Việt Nam trong lịch sử, mang tính chuyên sâu, xuất bản sách kỷ yếu trước khi tổ chức (xin tài trợ của của VinIF).
 • Thời gian thực hiện: Tháng 11/2023.
 1. Số chuyên san Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử:
 • Tạp chí NCLS chủ động đặt bài cho số chuyên san.
 • In vào số 11/2023, phát hành vào đầu tháng 11/2023.

 

 1. Lễ kỷ niệm
 • Chương trình văn nghệ chào mừng: do viên chức VSH thực hiện.
 • Chương trình Lễ kỷ niệm:

+ Thành phần: Cán bộ đã, đang làm việc tại Viện Sử học; đại diện Lãnh đạo Viện Hàn lâm và đơn vị trực thuộc; các cơ quan, ban ngành ở Trung ương, địa phương có mối quan hệ chặt chẽ với Viện Sử học, các NCS gắn với Viện từ trước đến nay.

+ Thời gian thực hiện: Tháng 11/2023.

 1. CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỚNG TỚI LỄ KỶ NIỆM
 1. Tham gia giải bóng đá do Viện Hàn lâm tổ chức
 • Đội bóng Viện Sử học tham gia giải bóng đá do Viện Hàn lâm tổ chức.
 • Thời gian thực hiện: Tháng 10/2023.
 1. Chương trình Về nguồn
 • Khảo sát, điền dã, thu thập tài liệu tại tỉnh Tuyên Quang, thăm Nhà bia kỷ niệm Ban Nghiên cứu Lịch sử, Địa lý, Văn học tại Tuyên Quang (3 ngày 2 đêm).
 • Thời gian: Tháng 11/2023.
 1. TỔ CHỨC, THỰC HIỆN
 1. Phòng Hành chính - Tổng hợp chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch tổng thể, dự toán kinh phí… tham mưu cho Lãnh đạo Viện.
 2. Trưởng các tiểu ban lập kế hoạch chi tiết và triển khai thực hiện kế hoạch (có thể đề xuất thêm nhân sự cho tiểu ban mình phụ trách trên cơ sở đảm bảo công việc).
 3. Trưởng các tiểu ban theo định kỳ hàng tháng có trách nhiệm báo cáo với Trưởng ban tổ chức về tiến độ thực hiện kế hoạch công việc của tiểu ban mình.
 4. Tiến độ thực hiện:
 • Tháng 1-2/2023: Họp Ban Tổ chức để xây dựng và thống nhất kế hoạch.
 • Cuối tháng 2/2023: BTC thống nhất form mẫu kê khai gương mặt cán bộ và nội dung hội thảo, đặt bài viết.
 • Tháng 7/2023: Họp với các Trưởng tiểu ban để xây dựng kế hoạch của từng tiểu ban và triển khai các hoạt động theo kế hoạch;
 • Tháng 8 đến tháng10/2023: Tham gia Giải bóng đá do Vass tổ chức; thu nhận và biên tập bài tham luận (giữa tháng 5 đầu tháng 6), gửi Nhà xuất bản (cuối tháng 6) và xuất bản sách (tháng 9), tổ chức hội thảo (đầu tháng 10); thu thập, biên tập và xuất bản Kỷ yếu 70 năm Viện Sử học: Gương mặt và thành tựu;
 • Tháng 11/2023: Tổ chức chuyến Về nguồn; Luyện tập các tiết mục trong chương trình văn nghệ chào mừng Lễ kỷ niệm.
 • Tháng 11/2023: Tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Viện.

Trên đây là toàn bộ nội dung kế hoạch tổng thể tổ chức hoạt động Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Viện Sử học./.

 

 

Nơi nhận:

- Như­ trên;

- L­ưu: VT, HC-TH.

KT. VIỆN TRƯỞNG

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM 70 NĂM THÀNH LẬP VIỆN SỬ HỌC

 

 

 

Trần Thị Phương Hoa

 

 

 


Viện Sử học


Xem tin phát hành ngày:

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN SỬ HỌC - VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

Bản quyền thuộc về Viện Sử Học
Copyright 2023- Viện Sử Học
Địa chỉ: Số 38, phố Hàng Chuối, Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Điện thoại: (024)39713200
Email: viensuhoc@vass.gov.vn