Viện Sử học công khai điều chỉnh Dự toán ngân sách năm 2023

08/08/2023

Ngày 07 tháng 7 năm 2023, Viện Sử học đã có công văn số 158a/VSH-HCTH gửi Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (qua Ban kế hoạch - tài chính) báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách năm 2023:

- Nội dung công khai:

Công khai dự toán ngân sách điều chỉnh năm 2023 theo Quyết định số 395/QĐ-KHXH ngày 14/4/2023

- Hình thức công khai: 

Công bố trong phiên họp thường niên của Viện Sử học

Niêm yết tại bảng tin cơ quan trụ sở Viện Sử học

Trên cổng thông tin điện tử của Viện Sử học

- Thời gian công khai: Ngày 21/7/2023

Viện Sử học cũng đã ban hành Quyết định số 57/QĐ-VSH về việc điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2023 của Viện Sử học (theo file đính kèm). 

 

 Xem tin phát hành ngày:

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN SỬ HỌC - VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

Bản quyền thuộc về Viện Sử Học
Copyright 2023- Viện Sử Học
Địa chỉ: Số 38, phố Hàng Chuối, Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Điện thoại: (024)39713200
Email: viensuhoc@vass.gov.vn