Viện Sử học công khai thuyết minh và tình hình thực hiện dự toán quý 2/2023

08/08/2023

Ngày 07 tháng 7 năm 2023, Viện Sử học đã có công văn số 158/VSH-HCTH gửi Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (qua Ban kế hoạch - tài chính) báo cáo thực hiện công khai thuyết minh và tình hình thực hiện dự toán quý 2/2023:

 

- Nội dung công khai:

a/ Công khai thuyết minh và tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý 2/2023: Chi tiết kèm phụ biểu

b/ Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý 2/2023 theo mẫu 03 ban hành kèm thông tư số 90/2018/TT-BTC kèm văn bản này.

- Hình thức công khai: 

Công bố trong phiên họp thường niên của Viện Sử học

Niêm yết tại bảng tin cơ quan trụ sở Viện Sử học

Trên cổng thông tin điện tử của Viện Sử học

- Thời gian công khai: Ngày 10/7/2023

Viện Sử học cũng đã ban hành Quyết định số 56/QĐ-VSH về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý 2 năm 2023 của Viện Sử học (theo file đính kèm). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 File đính kèm:
Xem tin phát hành ngày:

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN SỬ HỌC - VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

Bản quyền thuộc về Viện Sử Học
Copyright 2023- Viện Sử Học
Địa chỉ: Số 38, phố Hàng Chuối, Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Điện thoại: (024)39713200
Email: viensuhoc@vass.gov.vn