Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Sử học “Báo chí cách mạng ở Bắc Kỳ từ năm 1929 đến năm 1945” Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Sử học “Báo chí cách mạng ở Bắc Kỳ từ năm 1929 đến năm 1945”
(22/04/2024)
Ngày 19 tháng 04 năm 2024, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, NCS. Trần Thị Thanh Huyền đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Sử học; Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam; Mã số: 92 29 013; Người hướng dẫn khoa học: 1: TS. Trần Thị Phương Hoa; 2: PGS.TS. Nguyễn Văn Nhật.
Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Sử học “Bưu chính ở Bắc Kỳ từ năm 1897 đến năm 1929” Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Sử học “Bưu chính ở Bắc Kỳ từ năm 1897 đến năm 1929”
(05/04/2024)
Ngày 03 tháng 04 năm 2024, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, NCS. Trương Thị Hải đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Sử học; Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam; Mã số: 92 29 013; Người hướng dẫn khoa học: 1: PGS.TS. Đinh Quang Hải; 2: GS.TS. Nguyễn Văn Khánh.
Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Sử học “Truyền đơn cách mạng ở Việt Nam từ năm 1930 đến năm 1945” Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Sử học “Truyền đơn cách mạng ở Việt Nam từ năm 1930 đến năm 1945”
(01/03/2024)
Ngày 28 tháng 02 năm 2024, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, NCS. Trương Thị Phương đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Sử học; Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam; Mã số: 92 29 013; Người hướng dẫn khoa học: 1. PGS.TS. Đinh Quang Hải; 2. GS.TS. Phạm Hồng Tung.
Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Sử học “Chợ ở tỉnh Nam Định từ năm 1831 đến năm 1890” Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Sử học “Chợ ở tỉnh Nam Định từ năm 1831 đến năm 1890”
(05/05/2023)
Ngày 04 tháng 05 năm 2023, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, NCS. Bùi Văn Huỳnh đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Sử học; Chuyên ngành: Lịch Sử Việt Nam; Mã số: 9.22.90.13; Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Minh Tường.
Bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Lịch sử “Hoạt động của các đoàn chuyên gia quân sự Việt Nam tại Lào từ năm 1959 đến năm 1975”
(12/07/2021)
Ngày 15 tháng 7 năm 2021, tại Học viện Khoa học xã hội, Số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Lê Văn Phong đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Lịch sử; Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam; Mã số: 9 22 90 13. Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Đức Cường.
Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Lịch sử “Chính sách của Mỹ đối với Iran từ năm 1979 đến năm 2016”
(02/04/2021)
Ngày 18 tháng 3 năm 2021, tại Học viện Khoa học xã hội, Số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Nguyễn Thu Hạnh đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Lịch sử; Chuyên ngành: Lịch sử Thế giới; Mã số: 9 22 90 11. Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Võ Kim Cương.
Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Lịch sử “Quá trình đô thị hóa ở quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2003 đến năm 2015”
(06/03/2021)
Ngày 17 tháng 3 năm 2021, tại Học viện Khoa học xã hội, Số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Nguyễn Bá Cường đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Lịch sử; Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam; Mã số: 9 22 90 13. Người hướng dẫn khoa học: 1) PGS.TS Đinh Quang Hải; 2) PGS.TS Trần Văn Thức
Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Lịch sử “Kinh tế, xã hội và văn hóa làng Cổ Định (Thanh Hóa) đến đầu thế kỷ XX”
(06/02/2021)
Ngày 28 tháng 01 năm 2021, tại Học viện Khoa học xã hội, Số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Bảo đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Lịch sử; Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam; Mã số: 9 22 90 13. Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Đức Nhuệ.
Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Lịch sử “Y tế dân sự ở Miền Bắc Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975”
(04/02/2021)
Ngày 22 tháng 01 năm 2021, tại Học viện Khoa học xã hội, Số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Dung Huyền đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Lịch sử; Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam; Mã số: 9 22 90 13. Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trần Đức Cường.
Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Sử học “Chuyển biến kinh tế, xã hội huyện Từ Liêm (thành phố Hà Nội) dưới tác động của quá trình đô thị hóa từ năm 1996 đến năm 2013”
(01/02/2021)
Ngày 20 tháng 01 năm 2021, tại Học viện Khoa học xã hội, Số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Lê Thị Thu Hằng đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Sử học; Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam; Mã số: 9 22 90 13. Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Văn Nhật.
Lễ bảo vệ Luận án tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Phạm Thị Hồng Hà
(10/06/2017)
Ngày 6 tháng 6 năm 2017, tại phòng 305 nhà E, trường Đại học Khoa học xã hội & Nhân văn, 336 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội, Nghiên cứu sinh Phạm Thị Hồng Hà, cán bộ nghiên cứu tại Phòng Nghiên cứu Lịch sử Việt Nam hiện đại đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ "...".
Học viện Khoa học xã hội thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 2 năm 2017
(01/06/2017)
Ngày 27 tháng 5 năm 2017, Học viện Khoa học xã hội Việt Nam đã ra thông báo Tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 2 năm 2017.
Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Văn hóa học “Điêu khắc tượng trong chùa Việt (thế kỷ XI - XVII vùng Kinh Bắc từ góc nhìn tiếp biến văn hóa”
(03/05/2017)
Ngày 19 tháng 4 năm 2017, tại Học viện Khoa học xã hội, Số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Đào Mạnh Đạt đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Văn hóa học; Chuyên ngành: Văn hóa học; Mã số: 62 31 06 40. Người hướng dẫn khoa học PGS.TS. Đặng Hữu Tuyền.
Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Khảo cổ học “Thời đại Kim khí Đắk Lắk trong bối cảnh Tiền - Sơ sử Tây Nguyên”
(02/05/2017)
Ngày 06 tháng 4 năm 2017, tại Học viện Khoa học xã hội, Số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Phạm Bảo Trâm đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Khảo cổ học; Chuyên ngành: Khảo cổ học; Mã số: 62 22 03 17. Người hướng dẫn khoa học 1) PGS.TS. Nguyễn Khắc Sử; 2) TS. Lương Thanh Sơn.

Các tin khác:

Xem tin phát hành ngày:

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN SỬ HỌC - VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

Bản quyền thuộc về Viện Sử Học
Copyright 2023- Viện Sử Học
Địa chỉ: Số 38, phố Hàng Chuối, Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Điện thoại: (024)39713200
Email: viensuhoc@vass.gov.vn