Hội thảo khoa học: Trần triều Thái bảo Đỗ Tử Bình (1324-1383) Thân thế và sự nghiệp

08/07/2024

Ngày 29 tháng 6 năm 2024 tại Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam và Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình đã tổ chức Hội thảo khoa học: Trần triều Thái bảo Đỗ Tử Bình (1324 - 1383). Đỗ Tử Bình làm quan vào cuối thời Trần và trải qua 4 đời vua khác nhau, ông được giao đảm nhiệm nhiều chức vụ. Đây là hội thảo lần đầu tiên về Thái bảo Đỗ Tử Bình nên đã thu hút được nhiều nhà nghiên cứu quan tâm, viết tham luận,...

Ngày 29 tháng 6 năm 2024 tại Thành phố Thái Bình, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình, phối hợp với Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, tổ chức Hội thảo khoa học: Trần triều Thái bảo Đỗ Tử Bình (1324 - 1383) thân thế và sự nghiệp.                           

Hội thảo đã nhận được 46 báo cáo tham luận của các GS.TS, ThS, các chuyên gia nghiên cứu, các nhà khoa học từ các Viện nghiên cứu, Trung tâm nghiên cứu, các trường Đại học ở Trung ương và địa phương như: Viện Sử học, Viện Nghiên cứu Hán Nôm, Viện Nghiên cứu Kinh Thành, Viện KHXH vùng Trung Bộ (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam); Viện Lịch sử quân sự Việt Nam (Bộ Quốc phòng); Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam; Trường Đại học KHXH&NV, Viện Trần Nhân Tông (Đại học Quốc gia Hà Nội); Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; Đại học Văn hóa; Trung tâm Văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám; Trường Đại học Vinh; Trường Đại học Thái Bình; Trường Đại học Khoa học Huế; Đại học Sư phạm Đà Nẵng; Đại học Kinh tế Đà Nẵng; Đại học Duy Tân; Đại học Quy Nhơn,… Tham gia viết bài cho Hội thảo còn có các nhà quản lý, các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu lịch sử, văn hóa của các địa phương thuộc các tỉnh Thái Bình, Hải Dương, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam Đà Nẵng và một số tỉnh, thành khác.   

Hội thảo khoa học tập trung làm rõ 3 nội dung chủ yếu sau đây: Nghiên cứu, sưu tầm tư liệu về quê hương, dòng họ, thân thế, sự nghiệp của Thái bảo Đỗ Tử Bình; Nghiên cứu góp phần làm rõ những tồn nghi trong sự nghiệp của Thái bảo Đỗ Tử Bình; Đánh giá một cách khách quan về đóng góp của Thái bảo Đỗ Tử Bình đối với lịch sử dân tộc; Nghiên cứu và đề xuất giải pháp gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa vật chất và tinh thần liên quan đến Thái bảo Đỗ Tử Bình.                  

Tại Hội thảo, đã có 6 Tham luận được trình bày, đó là: Cuộc đời và sự nghiệp Thái bảo Đỗ Tử Bình qua tài liệu thư tịch Hán Nôm (GS.TS Đinh Khắc Thuân); Bàn về trang Phúc Hưng có phải đất vua Trần ban cho cha con Đỗ Tử Bình (PGS.TS Nguyễn Thị Phương Chi); Sự nghiệp và con đường hoạn lộ của Thái bảo Đỗ Tử Binh (Qua một số thư tịch cổ) (PGS.TS Đào Tố Uyên); Thêm một số ý kiến về danh tướng Đỗ Thiên Thư và dòng họ Đỗ, họ Đậu trên đất Nghệ An, Hà Tĩnh (PGS.TS Nguyễn Quang Hồng); Thành Hóa Châu (Thừa Thiên Huế) dưới thời Trần (TS. Nguyễn Văn Quảng); Các di tích liên quan đến Trần Khắc Chung và Đỗ Thiên Thư trên vùng đất Kinh Môn - Hải Dương (ThS. Nguyễn Thị Huê).

Trên cơ sở các tham luận, Hội thảo tập trung vào 3 chủ đề sau: Phần 1, Quê hương, gia thế và thời đại của Đỗ Tử Bình; Phần 2, Thân thế và sự nghiệp của Thái bảo Đỗ Tử Bình; Phần 3, Bảo tồn và phát huy những giá trị di sản liên quan đến Thái bảo Đỗ Tử Bình và dòng họ Đỗ/Đậu trong lịch sử.

Dưới đây là một số hình ảnh Hội thảo:  


Đ.D.H


Xem tin phát hành ngày:

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN SỬ HỌC - VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

Bản quyền thuộc về Viện Sử Học
Copyright 2023- Viện Sử Học
Địa chỉ: Số 38, phố Hàng Chuối, Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Điện thoại: (024)39713200
Email: viensuhoc@vass.gov.vn