Tọa đàm khoa học: Chiến thắng Điện Biên Phủ (1954): Ý nghĩa lịch sử và Tầm vóc thời đại

29/06/2024

Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ là kết tinh của sức mạnh vô địch của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là chiến thắng của chính nghĩa, của lòng dân, được dẫn dắt bởi đường lối cách mạng đúng đắn, sáng tạo; bắt nguồn từ sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ truyền thống yêu nước nồng nàn và tinh thần đoàn kết đã được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử,…

Theo kế hoạch hoạt động khoa học đã đề ra, ngày 26 tháng 6 năm 2024 tại 38 Hàng Chuối, Hà Nội, Viện Sử học đã tổ chức Tọa đàm khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ (1954): Ý nghĩa lịch sử và Tầm vóc thời đại”.   

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi Tọa đàm:

(Website đang tiếp tục cập nhật nội dung)


P.V


Xem tin phát hành ngày:

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN SỬ HỌC - VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

Bản quyền thuộc về Viện Sử Học
Copyright 2023- Viện Sử Học
Địa chỉ: Số 38, phố Hàng Chuối, Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Điện thoại: (024)39713200
Email: viensuhoc@vass.gov.vn