Tọa đàm khoa học: “Kỷ niệm 80 năm thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân (1944-2024)”

01/07/2024

Quân đội nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, giáo dục, rèn luyện. “Từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu” là bản chất, quy luật phát triển của quân đội ta - quân đội kiểu mới, được tổ chức, xây dựng theo nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lê-nin và mang trong mình truyền thống, đặc điểm con người, đất nước, văn hoá Việt Nam.

Theo kế hoạch hoạt động khoa học đã đề ra, ngày 28 tháng 6 năm 2024 tại 38 Hàng Chuối, Hà Nội, Viện Sử học đã tổ chức Tọa đàm khoa học: “Kỷ niệm 80 năm thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân (1944-2024)”.   

Đã có 5 tham luận được trình bày tại buổi Tọa đàm, cùng nhiều ý kiến phát biểu nêu bật ý nghĩa lịch sử và tầm nhìn chiến lược của việc thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. Các tham luận trình bày là:   

“Từ các đội xung phong Nam tiến đến Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân” (TS. Trần Thị Phương Hoa); “Chỉ thị thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân và giá trị lịch sử” (TS. Nguyễn Thị Lệ Hà); “Tìm hiểu về Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân thông qua báo chí cách mạng (1944-1945)” (TS Trần Thị Thanh Huyền); “Đồng chí Lê Quảng Ba với Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân” (TS. Bùi Thị Hà); “Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân với những nhiệm vụ chính trị, quân sự trước ngày Tổng Khởi nghĩa” (TS. Trương Thị Phương).

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi Tọa đàm:


P.V


Xem tin phát hành ngày:

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN SỬ HỌC - VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

Bản quyền thuộc về Viện Sử Học
Copyright 2023- Viện Sử Học
Địa chỉ: Số 38, phố Hàng Chuối, Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Điện thoại: (024)39713200
Email: viensuhoc@vass.gov.vn