Đề tài cấp Nhà nước giai đoạn (1986-1990)
(11/05/2013)
02 đề tài trong chương trình cấp Nhà nước do Ủy ban khoa học xã hội quản lý
Đề tài cấp nhà nước giai đoạn (1991-1998)
(11/05/2013)
Chương trình cấp Nhà nước KX 06 về "Văn hóa, văn minh vì sự phát triển và tiến bộ xã hội"
Những yếu tố tác động đến phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội trong tiến trình đổi mới ở Việt Nam Những yếu tố tác động đến phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội trong tiến trình đổi mới ở Việt Nam
(08/10/2012)
Nhà xuất bản: Khoa học Xã hội Năm xuất bản: 2010 Kích thước: 14,5 x 20,5 cm Số trang: 490
Chương trình nghiên cứu khoa học cấp bộ qua các giai đoạn của Viện Sử học
(12/07/2022)
Chương trình nghiên cứu khoa học cấp bộ qua các giai đoạn của Viện Sử học
Đề tài cấp Bộ giai đoạn (1991-1998)
(11/05/2013)
06 đề tài cấp Bộ
Đề tài cấp bộ giai đoạn (1986-1990)
(11/05/2013)
03 công trình đề tài cấp Bộ
Hệ đề tài cấp cơ sở của Viện Sử học qua các năm
(10/01/2022)
Hệ đề tài cấp cơ sở của Viện Sử học qua các năm

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN SỬ HỌC - VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

Bản quyền thuộc về Viện Sử Học
Copyright 2023- Viện Sử Học
Địa chỉ: Số 38, phố Hàng Chuối, Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Điện thoại: (024)39713200
Email: viensuhoc@vass.gov.vn