Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Sử học “Quá trình chuyển biến kinh tế, xã hội tỉnh Hòa Bình từ năm 1991 đến năm 2010”

10/11/2017

 

Ngày 13 tháng 10 năm 2017, tại Học viện Khoa học xã hội, Số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Bùi Thị Nguyệt Quỳnh đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Sử học; Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam; Mã số: 62 22 03 13. Người hướng dẫn khoa học: 1) PGS.TS. Nguyễn Ngọc Mão; 2)  PGS.TS. Hà Mạnh Khoa.

 

PGS.TS. Đinh Quang Hải - Chủ tịch Hội đồng

 thay mặt Học viện KHXH tặng hoa chúc mừng NCS

    

Mục đích nghiên cứu của luận án

 

       Luận án nhằm làm rõ quá trình chuyển biến về kinh tế và xã hội của tỉnh Hòa Bình từ năm 1991 đến năm 2010, đánh giá và chỉ ra nguyên nhân của quá trình chuyển biến đó, đồng thời đưa ra một số nhận xét về quá trình chuyển biến kinh tế, xã hội ở địa phương trong giai đoạn này.

 

Những đóng góp mới của luận án

 

       Luận án là công trình nghiên cứu khoa học chuyên khảo tổng hợp một cách hệ thống về quá trình chuyển biến trên nhiều lĩnh vực của kinh tế và xã hội của tỉnh Hòa Bình từ khi tái lập tỉnh 1991 đến năm 2010.

 

       Luận án tái hiện sự chuyển biến kinh tế, xã hội của tỉnh Hòa Bình giai đoạn 1991 đến năm 2010 với những chỉ số định lượng cụ thể của từng lĩnh vực, làm rõ những đặc điểm kinh tế, xã hội của tỉnh cũng như những tiềm năng thế mạnh và thách thức đặt ra cho địa phương trong sự phát triển đi lên; đưa ra một số nhận xét về quá trình chuyển biến kinh tế, xã hội, đồng thời cũng gợi mở một số đề xuất nhằm góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh thời gian tới.

 

       Luận án là tài liệu phục vụ nghiên cứu, giảng dạy lịch sử dân tộc và lịch sử địa phương; tuyên truyền giáo dục lòng yêu quê hương, đất nước cho các thế hệ cán bộ lãnh đạo và nhân dân địa phương; góp phần khẳng định vị thế mới, thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Hòa Bình trong những giai đoạn tiếp theo.

 

Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án

 

       Ý nghĩa lý luận: Luận án góp phần bổ sung một số vấn đề về lý luận kinh tế - xã hội như: lý luận về chuyển biến kinh tế xã hội, về các nguồn  lực, về mối quan hệ tăng trưởng, phát triển....

 

       Ý nghĩa thực tiễn: Là một chuyên đề phục vụ cho việc nghiên cứu và xây dựng đường lối phát triển kinh tế của tỉnh; cung cấp nguồn tài liệu tham khảo hữu ích trong nghiên cứu, giảng dạy lịch sử dân tộc và lịch sử địa phương.

 

NCS. Bùi Thị Nguyệt Quỳnh chụp ảnh lưu niệm

cùng các thành viên Hội đồng

 

 

   Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

 

Theo http://gass.edu.vn

Các tin cũ hơn.............................

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.