Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Nhân học “Thờ cúng tổ tiên của người Việt Công giáo ở giáo xứ Kẻ Sặt (Hải Dương)”

06/11/2017

 

Ngày 25 tháng 10 năm 2017, tại Học viện Khoa học xã hội, Số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Vũ Thị Thanh Tâm đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Nhân học; Chuyên ngành: Nhân học; Mã số: 62 31 03 02. Người hướng dẫn khoa học: 1) PGS.TS. Nguyễn Hồng Dương; 2) PGS.TS. Nguyễn Văn Minh.

 

 

PGS.TS. Nguyễn Thị Song Hà-Trưởng khoa Khoa Dân tộc học & Nhân học

tặng hoa chúc mừng NCS

 

 

Mục đích nghiên cứu của luận án

 

       Thông qua nghiên cứu thờ cúng tổ tiên của người Công giáo ở giáo xứ Kẻ Sặt để thấy được quan niệm và thực hành thờ cúng tổ tiên của người Công giáo nói chung và người Công giáo ở giáo xứ Kẻ Sặt (Hải Dương) nói riêng.

 

Những đóng góp mới của luận án

 

       Luận án góp phần cung cấp những cứ liệu về thờ cúng tổ tiên của người Việt Công giáo ở 3 cấp độ gia đình, dòng họ, cộng đồng và đời sống văn hóa của tín đồ Công giáo ở giáo xứ Kẻ Sặt. Đồng thời, góp phần làm rõ những yếu tố tác động, sự biến đổi và các vấn đề đang đặt ra đối với việc thờ cúng tổ tiên của người Việt Công giáo tại địa bàn nghiên cứu.

 

Ý  nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án

 

       Kết quả của luận án là tài liệu tham khảo cho công tác nghiên cứu, giảng dạy lý luận và thực tiễn về Công giáo nói chung và tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Công giáo ở địa bàn nghiên cứu nói riêng.

 

       Luận án góp phần cung cấp các luận cứ khoa học và thực tiễn giúp các cơ quan quản lý Nhà nước đề ra những chính sách phù hợp nhằm củng cố khối đại đoàn kết dân tộc trong bối cảnh hiện nay.

 

NCS Vũ Thị Thanh Tâm bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Nhân học

 tại Học viện Khoa học xã hội

 

   Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

 

Nguồn: http://gass.edu.vn

Các tin cũ hơn.............................

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.