Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Sử học “Quá trình đổi mới của Ngân hàng nhà nước Việt Nam từ năm 1986 đến năm 2013”

21/11/2017

 

Ngày 9 tháng 11 năm 2017, tại Học viện Khoa học xã hội, Số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Trần Phương Thúy đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Sử học; Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam; Mã số: 62 22 03 13. Người hướng dẫn khoa học: 1) PGS.NGND. Lê Mậu Hãn; 2) TS.Tô Thị Ánh Dương.   

 

PGS.TS. Đinh Quang Hải - Chủ tịch Hội đồng,

thay mặt Học viện KHXH tặng hoa chúc mừng NCS

 

Mục đích nghiên cứu của luận án

 

       Mục tiêu tổng quát của luận án là góp phần tái hiện tiến trình đổi mới và phát triển của Ngân hàng nhà nước Việt Nam gắn với quá trình đổi mới cơ chế kinh tế Việt Nam trong gần 30 năm (1986- 2013). Trên cơ sở những thành tựu và những tồn tại, hạn chế trong gần 30 năm đổi mới của Ngân hàng nhà nước, luận án rút ra những bài học góp phần làm cơ sở cho những đề xuất, kiến nghị, giải pháp đẩy nhanh tiến trình cải cách bộ máy tổ chức và hoạt động quản lý điều hành của Ngân hàng nhà nước Việt Nam.

 

Những đóng góp mới của luận án

 

       Luận án làm sáng tỏ quá trình đổi mới bộ máy tổ chức và hoạt động quản lý điều hành của Ngân hàng nhà nước Việt Nam, làm rõ hơn những vấn đề cơ bản về hoạt động ngân hàng nói chung, hoạt động của Ngân hàng trung ương trong nền kinh tế thị trường, phù hợp với yêu cầu của nền kinh tế thị trường thời kỳ đổi mới và yêu cầu hội nhập kinh tế - tài chính hiện nay.

 

       Trên cơ sở những thành tựu và những tồn tại, hạn chế, luận án đề xuất, kiến nghị, giải pháp đẩy nhanh tiến trình cải cách bộ máy tổ chức và hoạt động quản lý điều hành của Ngân hàng nhà nước Việt Nam, hướng tới xây dựng một mô hình Ngân hàng trung ương hiện nay.

 

Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án

 

       Về mặt lý luận: Luận án góp phần làm rõ thêm quá trình đổi mới của Ngân hàng nhà nước Việt Nam gắn với tiến trình đổi mới của đất nước đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội bền vững, hội nhập kinh tế quốc tế, tự do hóa tài chính và ứng phó với cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Góp phần khẳng định Ngân hàng nhà nước Việt Nam với vai trò là Ngân hàng của Chính phủ, Ngân hàng trung ương của đất ước đã có đóng góp quan trọng đối với quá trình phát triển của đất nước trong gần 30 năm đổi mới.

 

       Về mặt thực tiễn: Những thành tựu, hạn chế và những bài học kinh nghiệm trong quá trình đổi mới của Ngân hàng nhà nước Việt Nam được tổng kết trong luận án sẽ là cơ sở cho những giải pháp, kiến nghị đẩy nhanh tiến trình đổi mới của Ngân hàng nhà nước trong giai đoạn hiện nay.

 

NCS. Trần Phương Thúy chụp ảnh lưu niệm cùng các thành viên Hội đồng

 

   Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

 

Theo http://gass.edu.vn

Các tin cũ hơn.............................

Giáo sư, Tiến Sĩ Phạm Xuân Nam (1934-2019) (08/04/2019)

GS.TS. Phạm Xuân Nam sinh ngày 28 tháng 6 năm 1934 tại làng Phù Lưu, xã Tân Hồng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh (nay là khu phố Phù Lưu, phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh)