Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Sử học “Kinh tế, xã hội tỉnh Sơn La từ năm 1895 đến năm 1945”

20/11/2017

 

Ngày 08 tháng 11 năm 2017, tại Học viện Khoa học Xã hội, số 477, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Tống Thanh Bình đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Sử học; Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam; Mã số 62 22 03 13. Người hướng dẫn khoa học PGS.TS.  Nguyễn Thị Phương Chi.

 

NCS Tống Thanh Bình bảo vệ luận án trước Hội đồng

 

Mục đích nghiên cứu của luận án

 

        Luận án nhằm làm rõ tình hình kinh tế, xã hội tỉnh Sơn La từ năm 1895 đến năm 1945 trên cơ sở hệ thống những tư liệu liên quan đến kinh tế và xã hội của tỉnh Sơn La trong phạm vi thời gian nghiên cứu.

 

       Trên cơ sở đó, luận án rút ra những đặc điểm kinh tế, xã hội của một tỉnh miền núi khu vực Tây Bắc thời Pháp thuộc trong sự đối sánh với một vài tỉnh ở đồng bằng.

 

Những đóng góp mới của luận án

 

       Luận án là công trình nghiên cứu một cách hệ thống và chuyên sâu về kinh tế, xã hội tỉnh Sơn La từ năm 1895 đến năm 1945 trên cơ sở kết hợp nguồn tài liệu lưu trữ tiếng Pháp, tài liệu địa bạ, tài liệu chữ Thái và kết quả điền dã.

 

       Luận án đã chỉ ra một số điểm đặc trưng của tỉnh Sơn La thời kỳ Pháp thuộc; Cung cấp nguồn tư liệu mới, đáng tin cậy về tỉnh Sơn La thời Pháp thuộc phục vụ việc nghiên cứu và giảng dạy lịch sử địa phương.

 

Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án

 

        Ý nghĩa lý luận, luận án tái hiện một cách cụ thể, toàn diện, góp phần làm sáng tỏ vấn đề kinh tế, xã hội của tỉnh Sơn La trong nửa thế kỷ (1895 - 1945). Từ đó thấy được đặc điểm kinh tế, xã hội đặc thù của một nước thuộc địa nói chung và một tỉnh miền núi nói riêng dưới thời Pháp đô hộ.

 

       Ý nghĩa thực tiễn, luận án góp phần bổ sung nguồn tư liệu và làm rõ hơn những vấn đề mới được nghiên cứu sơ lược về lịch sử tỉnh Sơn La thời Pháp thuộc. Dựa trên kết quả nghiên cứu, luận án có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo, phục vụ công tác giảng dạy, nghiên cứu. Đồng thời, nội dung luận án còn có thể giúp các nhà quản lý tham khảo trong việc hoạch định chính sách kinh tế, xã hội của tỉnh Sơn La hiện nay.

 

PGS.TS. Đinh Quang Hải - Chủ tịch Hội đồng,

thay mặt Học viện KHXH tặng hoa chúc mừng NCS

 

   Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

 

Theo http://gass.edu.vn

Các tin cũ hơn.............................

Giáo sư, Tiến Sĩ Phạm Xuân Nam (1934-2019) (08/04/2019)

GS.TS. Phạm Xuân Nam sinh ngày 28 tháng 6 năm 1934 tại làng Phù Lưu, xã Tân Hồng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh (nay là khu phố Phù Lưu, phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh)