Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Sử học “Sự tiến triển trong quan hệ Mỹ - ASEAN từ năm 1997 đến năm 2015”

22/11/2017

 

Ngày 15 tháng 11 năm 2017, tại Học viện Khoa học xã hội, Số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Trần Lê Minh Trang đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Sử học; Chuyên ngành: Lịch sử thế giới; Mã số: 62 22 03 11. Người hướng dẫn khoa học: PGS. TSKH. Trần Khánh.   

 

Họp Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cho NCS. Trần Lê Minh Trang

 

Mục đích nghiên cứu của luận án

 

       Mục đích chính của nghiên cứu này là phân tích, làm rõ quá trình vận động của mối quan hệ Mỹ- ASEAN từ 1977 đến 2015 qua 3 giai đoạn (1977-1991; 1991-2000 và 2001-2015) trên các phương diện khác nhau, sự tiến triển về thể chế, nội dung hợp tác, từ đó đánh giá thực chất, rút ra đặc điểm, bản chất và xu hướng vận động cũng như tác động của mối quan hệ này.

 

Những đóng góp mới của luận án         

 

       Luận án này là một công trình nghiên cứu toàn diện và hệ thống về sự vận động, xu hướng biến đổi của quan hệ Mỹ- ASEAN, nhất là sự tiến triển về thể chế, nội dung và thực tiễn hợp tác từ năm 1977 đến năm 2015.

 

       Từ nghiên cứu quá trình tiến triển của mối quan hệ này, rút ra những đặc điểm, đánh giá tác động và bản chất của quan hệ Mỹ- ASEAN trong gần nửa thế kỷ qua.

 

       Bổ sung thêm vào hệ thống tư liệu và lập luận khoa học cho nghiên cứu và giảng dạy về lịch sử quan hệ quốc tế ở khu vực châu Á- Thái Bình Dương nói chung và quan hệ Mỹ- Đông Nam Á nói riêng.

 

Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án

 

       Các kết quả nghiên cứu góp phần cung cấp những luận điểm khoa học cho việc nghiên cứu, hoạch định chính sách đối ngoại và quan hệ quốc tế Việt Nam - Mỹ. Góp phần làm rõ hơn tính logic và bản chất của ASEAN trong quan hệ đối ngoại, nhất là với các nước lớn, từ đó cung cấp thêm những luận cứ khoa học cho việc hoàn thiện và đổi mới Cộng đồng ASEAN.

 

       Là tài liệu tham khảo trong lĩnh vực đối ngoại, quốc phòng an ninh và phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy, học tập chuyên ngành Lịch sử thế giới, Chính trị học và Quan hệ quốc tế ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong bối cảnh hiện nay.

 

   Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

 

Theo http://gass.edu.vn

Các tin cũ hơn.............................

Giáo sư, Tiến Sĩ Phạm Xuân Nam (1934-2019) (08/04/2019)

GS.TS. Phạm Xuân Nam sinh ngày 28 tháng 6 năm 1934 tại làng Phù Lưu, xã Tân Hồng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh (nay là khu phố Phù Lưu, phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh)