Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Sử học “Quá trình chuyển biến kinh tế, xã hội tỉnh Phú Yên từ năm 1989 đến năm 2015”

10/02/2018
Ngày 07 tháng 02 năm 2018, tại Học viện Khoa học xã hội, Số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Trần Văn Tàu đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Sử học; Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam; Mã số: 9 22 90 13. Người hướng dẫn khoa học: 1) PGS. TS. Nguyễn Văn Nhật; 2) TS. Nguyễn Văn Thưởng.

Ngày 07 tháng 02 năm 2018, tại Học viện Khoa học xã hội, Số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Trần Văn Tàu đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Sử học; Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam; Mã số: 9 22 90 13. Người hướng dẫn khoa học: 1) PGS. TS. Nguyễn Văn Nhật; 2) TS. Nguyễn Văn Thưởng.   

 

PGS.TS. Đinh Quang Hải - Trưởng khoa Khoa Sử học; Chủ tịch Hội đồng thay mặt Học viện KHXH tặng hoa chúc mừng NCS

 

Mục đích nghiên cứu của luận án:

       Nghiên cứu nhằm làm rõ những chuyển biến về kinh tế, xã hội của tỉnh Phú Yên từ năm 1989 đến năm 2015. Từ đó, rút ra một số nhận xét về quá trình này và đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh trong những giai đoạn tiếp theo.

 

Những đóng góp mới của luận án: Luận án được đánh giá là công trình nghiên cứu có hệ thống và chuyên sâu về vấn đề nghiên cứu; đồng thời, có những đóng góp trên các mặt như sau:

 

       Hệ thống hóa tư liệu và dựng lại một cách khách quan, toàn diện quá trình chuyển biến về kinh tế, xã hội Phú Yên từ năm 1989 đến năm 2015.

 

       Trên cơ sở nghiên cứu quá trình chuyển biến về kinh tế, xã hội Phú Yên từ năm 1989 luận án phân tích, đánh giá làm rõ những thành tựu, hạn chế cũng như nguyên nhân của những thành tựu và hạn chế đó.

 

       Cung cấp luận cứ khoa học và cơ sở thực tiễn trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội của địa phương trong bối cảnh hiện nay.

 

Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án:

 

       Về mặt lý luận: Là công trình khoa học cung cấp cái nhìn tổng quát, toàn diện về quá trình chuyển biến kinh tế, xã hội của một địa phương cụ thể; do vậy, luận án đóng góp vào việc nghiên cứu lịch sử kinh tế, xã hội Việt Nam cũng như địa phương trong quá trình thực hiện công cuộc đổi mới đất nước hiện nay.

 

       Về mặt thực tiễn: Kết quả nghiên cứu của luận án có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho các cơ quan hoạch định chính sách, chiến lược phát triển kinh tế, xã hội ở tỉnh  Phú Yên; đồng thời, đóng góp thêm nguồn tài liệu tham khảo cho công tác nghiên cứu, giảng dạy và học tập về lịch sử địa phương.

 

NCS. Trần Văn Tàu chụp ảnh lưu niệm cùng Hội đồng

 

   Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

 

PV Tổng hợp (Theo gass.edu.vn)

Các tin cũ hơn.............................

Giáo sư, Tiến Sĩ Phạm Xuân Nam (1934-2019) (08/04/2019)

GS.TS. Phạm Xuân Nam sinh ngày 28 tháng 6 năm 1934 tại làng Phù Lưu, xã Tân Hồng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh (nay là khu phố Phù Lưu, phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh)