Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Lịch sử “Thương điếm châu Âu ở một số nước Đông Bắc Á thế kỷ XVI - XVII”

08/08/2018
Ngày 31 tháng 7 năm 2018, tại Học viện Khoa học xã hội, Số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Dương Thị Huyền đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Lịch sử; Chuyên ngành: Lịch sử thế giới; Mã số: 9 22 90 11. Người hướng dẫn khoa học: 1) PGS.TS. Hoàng Anh Tuấn; 2) PGS.TS. Nguyễn Đức Nhuệ.

 Mục đích nghiên cứu của luận án

 

         Làm rõ quá trình ra đời, phát triển và hoạt động của các thương điếm châu Âu ở khu vực Đông Bắc Á (tập trung vào Trung Quốc và Nhật Bản).

 

          Làm rõ những chuyển biến kinh tế - xã hội, chính trị, văn hóa… khu vực thông qua sự tồn tại và hoạt động của các thương điếm châu Âu và những mối liên hệ giữa hệ thống thương điếm châu Âu ở một số nước Đông Bắc Á với Đại Việt.

 

 Những đóng góp mới của luận án

 

        Luận án đã phục dựng một cách có hệ thống quá trình hình thành, hoạt động của các thương điếm châu Âu ở một số nước Đông Bắc Á qua các thời kỳ.

 

         Đánh giá tương đối toàn diện và xác đáng về một số đặc điểm chung nhất của thương điếm châu Âu ở một số nước Đông Bắc Á. Đồng thời, phác họa những dấu ấn sâu sắc của văn minh châu Âu trong đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của các quốc gia Đông Bắc Á thời bấy giờ.

 

        Luận án cũng góp phần làm sáng rõ những mối liên hệ giữa các thương điếm trong nội vùng cũng như quan hệ của các thương điếm này với Đại Việt thế kỷ XVI- XVII.

 

Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án

 

        Ý nghĩa lý luận: Làm rõ những vấn đề mang tính lý luận về thương điếm châu Âu ở một số nước Đông Bắc Á thế kỷ XVI- XVII.

 

       Ý nghĩa thực tiễn: Đề tài khai thác và kế thừa một số lượng lớn tư liệu châu Âu về thời kỳ phát triển mạnh mẽ của thương mại thế giới và giao thoa văn minh Đông- Tây thời sơ kỳ cận đại. Những tư liệu của các Công ty Đông Ấn hiện được lưu trữ khá nhiều tại Anh và Hà Lan.

 

       Kết quả của luận án là tài liệu tham khảo giảng dạy và học tập cho cán bộ và sinh viên thuộc chuyên ngành Lịch sử thế giới, Lịch sử quan hệ quốc tế, Lịch sử Việt Nam.

 

       Luận án góp phần cung cấp các luận cứ khoa học và thực tiễn giúp các cơ quan quản lý nhà nước đưa ra những chính sách kinh tế ngoại thương phù hợp với những xu thế chung của thế giới trong thời kỳ toàn cầu hóa.

 

NCS. Dương Thị Huyền bảo vệ luận án trước Hội đồng

 

     Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

Các tin cũ hơn.............................

Giáo sư, Tiến Sĩ Phạm Xuân Nam (1934-2019) (08/04/2019)

GS.TS. Phạm Xuân Nam sinh ngày 28 tháng 6 năm 1934 tại làng Phù Lưu, xã Tân Hồng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh (nay là khu phố Phù Lưu, phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh)