Bảo vệ thành công Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Lịch sử Việt Nam tại Học viện Khoa học xã hội

02/10/2018

 

Ngày 21 tháng 9 năm 2018, Khoa Sử học, Học viện Khoa học xã hội đã tổ chức họp Hội đồng chấm Luận văn thạc sĩ cho các học viên chuyên ngành Lịch sử Việt Nam, đợt II/2016.

 

 

PGS.TS. Đinh Quang Hải - Trưởng khoa Khoa sử học, Chủ tịch Hội đồng điều hành phiên họp chấm luận văn thạc sĩ

 

 

Sau thời gian đào tạo 02 năm đối với bậc học thạc sĩ tại Học viện Khoa học xã hội, các học viên cao học chuyên ngành Lịch sử Việt Nam đã hoàn thành chương trình học tập và được giao nhận đề tài; dưới sự hướng dẫn khoa học của các thầy cô giáo, các bản luận văn được thực hiện một cách công phu, nghiêm túc.

 

Kết quả bảo vệ luận văn của các học viên chuyên ngành Lịch sử Việt Nam được Hội đồng nhất trí thông qua và đánh giá là những công trình có ý nghĩa lý luận và thực tiễn.         

 

 

 

Các học viên chụp ảnh lưu niệm cùng Hội đồng tại lễ bảo vệ

PV (Theo gass.edu.vn)

Các tin cũ hơn.............................

Giáo sư, Tiến Sĩ Phạm Xuân Nam (1934-2019) (08/04/2019)

GS.TS. Phạm Xuân Nam sinh ngày 28 tháng 6 năm 1934 tại làng Phù Lưu, xã Tân Hồng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh (nay là khu phố Phù Lưu, phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh)